Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11751
Title: Bazı linum (keten) türlerinin anatomik özelliklerinin adli olayların çözümünde kullanılabilirliği
Other Titles: The applicability of anatomic properties of some linin species in forensic cases
Authors: Yılmaz, Özer
Bozkurt, Ceray
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kriminalistik Anabilim Dalı.
0000-0002-8251-9433
Keywords: Anatomik
Anatomical
Adli bilimler
Adli botanik
Linum
Linaceae
Linopsis
Forensic science
Forensic botany
Linum
Linaceae
Linopsis
Issue Date: 21-Jan-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Bozkurt, C. (2020). Bazı linum (keten) türlerinin anatomik özelliklerinin adli olayların çözümünde kullanılabilirliği. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Anatomik incelemeler için gövde ve yaprak örneklerinden enine kesitler alınmış, elde edilen kesitler Nikon Eclipse E100 mikroskop ile gözlemlenmiştir ve Leica DM4000 M ile fotoğraflanmıştır. Gövde anatomisinde en dıştan içeriye doğru gövdeyi saran yassı, paralel uzanan kutikula tabakası, genelde tek sıra halinde yassı, basık, oval ya da değişik dikdörtgen şeklindeki epidermis hücreleri, epidermanın hemen altında tek sıralı kollenkima, türler arasında hücre sayısı değişiklik gösteren korteks parankiması, demetler halinde bulunan sklerankima hücreleri, ince tabaka halinde floem, öz kolları, trake ve trakeidleri iyi gelişmiş uzun ksilem hücreleri ve genelinde dağınık-seyrek, oval hücreli olarak konumlanan öz bölgesi görülmüştür. Yaprak anatomisinde dışardan içeriğe doğru, hem alt hem üst epidermada aynı kalınlıktaki kutikula, paralel uzamış, değişik şekilli epidermis hücreleri, tek sıralı veya yüzeye dik, silindir şeklinde içinde kloroplast bulunduran palizat parankiması, dağınık ve yuvarlak şekilli sünger parankiması, düzensiz şekilli, ince tabakalı floem, gelişmiş trake ve trakeidli ksilem hücreleri, dağınık, türler arasında yoğunluğu değişen oval şekilli kollenkima hücreleri gözlemlenmiştir. Türler arasındaki hücre sıra sayıları, μm cinsinden hücre tabaka kalınlıklarına dayanarak belirlenen anatomik farklılıklar bize; olay yerinden elde edilen Linum sect. Linopsis türlerinin anatomik özelliklerinden faydalanarak teşhis edilmesiyle birlikte, adli olaylarda belirleyici rol üstlenerek olayın çözümünde kullanılabileceğini göstermiştir.
Transverse sections were taken from the body samples for anatomical examinations, and the sections obtained were observed with Nikon Eclipse E100 microscope and photographed with Leica DM4000 M. Flat, parallel-lying cuticle layer that surrounds the trunk from the outermost inward to the trunk anatomy, flat, flattened, oval or rectangular epiderma cells, single row collenkima just below the epiderma, cortex parenchyma showing cell number variation between species, sclerenchyma cells in bundles, phloem in thin layers, self-arms, tracheas and tracheids well-developed long xylem cells and the scattered-sparse, oval cell core region. In leaf, cuticula of the same thickness in both upper and lower epiderma, parallel elongated, shaped epiderma cells, single row or perpendicular to the surface, in the form of cylindrical chloroplast containing palisate parenchyma, scattered and round shaped sponge parenchyma, thin layer phloem, developed trachea and tracheid xylem cells, scattered, oval shaped collenchyma cells varying between species were observed. The number of cell lines between species, the anatomical differences determined based on cell layer thickness in μm; Linum sect. Linopsis species have been identified by making use of the anatomical features, forensic events in the forensic role has been shown to be used in solving the event.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11751
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
621555.pdf5.7 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons