Bu öğeden alıntı yapmak, öğeye bağlanmak için bu tanımlayıcıyı kullanınız: http://hdl.handle.net/11452/1174
Başlık: Darbe emici yapıların çarpışma açısından topoğrafya optimizasyonu ile tasarımı
Diğer Başlıklar: Design of energy absorbtion structures with topography optimization
Yazarlar: Kaya, Necmettin
Önal, Ahmet Serdar
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı/Konstrüksiyon ve İmalat Bilim Dalı.
Anahtar kelimeler: Çarpışma
Topoğrafya optimizasyonu
Darbe emici
Crash
Topography optimization
Crash absorber
Yayın Tarihi: 9-Eki-2018
Yayıncı: Bursa Uludağ Üniversitesi
Atıf: Önal, A. S. (2018). Darbe emici yapıların çarpışma açısından topoğrafya optimizasyonu ile tasarımı. Yayınlanmamış doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Özet: Bu tez çalışması ile araçlar üzerindeki darbe emici yapıların çarpışma açısından topoğrafya optimizasyonu ile yeniden tasarlanarak çarpışma performansı kapasitelerinin artırılmasına yönelik bir yöntem geliştirilmesi amaçlanmıştır. Tez çalışması kapsamında, topoğrafya optimizasyonu, literatürde ilk kez darbe emen yapıların tasarımında kullanılmıştır. Topoğrafya optimizasyonu ile çarpışma darbe emicilerin ilk tepki kuvveti ve çarpışma kinetik enerji absorbsiyon oranları sayısal olarak optimize edilmiştir.
With this thesis, it's aimed to develop a methodology to the re-design with topography optimization for improve crash performance capacity of the energy absorbing structures on the vehicles. Under thesis study, topography optimization was used for the first time to the design of shock absorbing structures at the literature. With the topography optimization, crash absorber's first reaction force and crash kinetic energy abosorbtion rates were numerically optimized.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1174
Koleksiyonlarda Görünür:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Bu öğenin dosyaları:
Dosya Açıklama BoyutBiçim 
528580.pdf3.09 MBAdobe PDFKüçük resim
Göster/Aç


Bu öğe kapsamında lisanslı Creative Commons License Creative Commons