Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11742
Title: Otomotiv iç trim malzemelerinde akustik özelliklerin ısı iletimi ile ilişkisinin araştırılması
Other Titles: Investigation of relation between acoustic properties and heat conduction in automotive interior trim materials
Authors: Pulat, Erhan
Doğru, Tunahan
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.
0000-0002-3879-1421
Keywords: Ses iletim kaybı
Sound transmission loss
Ses yutum katsayısı
Isı iletim katsayısı
İç trim malzemeleri
Sound absorption coefficient
Thermal conductivity
Interior trim materials
Issue Date: 13-Feb-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Doğru, T. (2020). Otomotiv iç trim malzemelerinde akustik özelliklerin ısı iletimi ile ilişkisinin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Akustik ve termal konfor faktörleri, günümüz tüketicisinin otomobil tercihlerinde önemli bir yer tutmaktadır. Tüm otomotiv ana ve yan sanayi üreticileri bunun farkına varıp yatırımlarını bu yönde geliştirmektedirler. Bu sebeple izolatör tasarımcıları ve üreticilerinin sürekli olarak gelişim içerisinde olması gerekmektedir. Özellikle elektrikli otomobillerin yaygınlaşması sonucu akustik ve termal konfor beklentileri yükselmiştir. Bu çalışmanın amacı, otomobillerde kullanılan yalıtım malzemelerinin ses iletim kaybının, ses yutum katsayısının ve ısı iletim katsayısının deneysel yolla elde edilmesini sağlamaktır. Akustik ve termal etkiler arasındaki bağlantı araştırılacaktır. Elde edilen sonuçlar literatürde karşılaştırmalı olarak yer alacaktır. Bu sayede bu çalışma, otomotiv sektöründe yapılacak termal ve akustik çalışmalarda önemli bir girdi teşkil edecektir.
Acoustic and thermal comfort factors play an important role in today's customer automobile preferences. All automotive main and sub-industry manufacturers are aware of this and develop their investments in this direction. For this reason, insulator designers and manufacturers must be in continuous development. As a result of the widespread use of electric vehicles, expectations for acoustic and thermal comfort have been increased. Purpose of this studies, to obtain as experimentally sound transmission loss, sound absorption coefficient and thermal conductivity of insulation materials used in vehicles. Relation between acoustic and thermal effects will be investigated. The compared results will be included in the literature. In this way, this study will be an important input for thermal and acoustic studies in the automotive sector.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11742
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
621580.pdf3.22 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons