Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11727
Title: Farklı kenaf genotiplerinin Bursa ekolojik koşullarındaki gelişme durumlarının belirlenmesi
Other Titles: Determination of development status of different kenaf genotypes in Bursa ecological conditions
Authors: Sincik, Mehmet
Mövsümov, Rami
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarla Bitkileri Anabilim Dalı.
0000-0002-8348-7023
0000-0002-1568-2564
Keywords: Kenaf
Kenaf
Korelasyon
Verim
Verim komponentleri
Yield
Correlation
Yield components
Issue Date: 28-Jan-2020
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Mövsümov, R. (2020). Farklı kenaf genotiplerinin Bursa ekolojik koşullarındaki gelişme durumlarının belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma farklı kenaf (Hibiscus cannabinus L.) genotiplerinin Bursa ekolojik koşullarındaki gelişme durumlarının belirlenmesi amacıyla, 2018 yılında Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi deneme tarlalarında yürütülmüştür. Araştırmada materyal olarak Alman Gen Bankası’ndan sağlanan 44 adet kenaf genotipi ve 5 adet şahit çeşit (Eveglades 41, Eveglades 71, Tainung 1, Tainung 2 ve SF 459) kullanılmıştır. Denemeler, augmented deneme desenine göre 4 bloklu olarak her blokda 11 adet kenaf genotipi ve 5 adet şahit çeşit olacak şekilde ekilmiştir. Araştırmada çiçeklenme gün sayısı, fizyolojik olum gün sayısı, bitki boyu, sap çapı, bitkide kapsül sayısı, kapsülde tane sayısı, tek bitki verimi ve bin tane ağırlığı komponentlerinin gözlem ve ölçümleri yapılmıştır. Çalışmada, HIB- 47 hattı 7.86 g/bitki ile en yüksek tek bitki verimine sahip olarak belirlenirken, en düşük bitkide tane verimleri 3.78 g/bitki ile HIB-31 ve HIB-33 hatlarında saptanmıştır. Yapılan korelasyon analizi sonucunda, tek bitki verimi ile bitkide kapsül sayısı ve kapsülde tane sayısı özellikleri arasında % 1 olasılık düzeyine göre önemli ve pozitif yönlü ilişkilerin olduğu saptanmıştır.
This study was carried out to determine the development status of different kenaf (Hibiscus cannabinus L.) genotypes in Bursa ecological conditions at the field trials of Bursa Uludag University, Faculty of Agriculture, Agricultural Application and Research Center trial fields in 2018. 44 kenaf genotypes and 5 witness varieties (Eveglades 41, Eveglades 71, Tainung 1, Tainung 2 ve SF 459) obtained from German Genebank were used as material in the study. 11 kenaf genotypes and 5 witness varieties were planted according to the augmented experimental design in 4 blocks. Days to flowering, days to physiological maturity, plant height, stem diameter, number of capsules per plant, number of seeds per capsule, single plant yield and thousand seed weight components were observed and measured in the study. In the study, HIB-47 line was determined to have the highest single plant yield with 7.86 g/plant, while the lowest plant yields were 3.78 g/plant with HIB-31 and HIB-33 lines. As a result of the correlation analysis, it was found that there were significant and positive relationships between single plant seed yield and number of capsule per plant and number of seed per capsule according to 1% probability level.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11727
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
RAMİL_MÖVSÜMOV.pdf974.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons