Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11723
Title: Bursa ili Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi’ne ait kriminal entomofaunanın belirlenmesi
Other Titles: Determination of criminal entomofauna of Uludag University Gorukle Campus at Bursa province
Authors: Çinkılıç, Nilüfer
Susurluk, İ. Alper
Erdoğan, Ezgi Ecem
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Kriminalistik Anabilim Dalı.
0000-0002-1280-6410
Keywords: Adli entomoloji
Forensic entomology
Adli biyoloji
Ölüm zamanı
Postmortem interval
Entomofauna
Forensic biology
Death time
Issue Date: 28-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Erdoğan, E. E. (2019). Bursa ili Uludağ Üniversitesi Görükle Yerleşkesi’ne ait kriminal entomofaunanın belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Entomoloji bilimi, adli vakaların aydınlatılmasında önemli bir kaynaktır. Çalışma iki aşamalı olarak gerçekleştirilmiştir.İlk aşama olan arazi kısmı, havaya asılı ve toprak altı olmak üzere iki düzenek ile sağlanmıştır. İkinci aşama ise laboratuvarda yürütülmüştür. Arazi aşaması için Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi sınırları içindeki ağaçlık alan belirlenmiştir. Eş zamanlı olarak, iki düzenek seçilen bölgede konumlandırılmıştır. Düzenekler içerisinde sıcaklık ve nem takibi yapılmıştır. Düzeneklere yerleştirilen dana kas dokunun geçirdiği dekompozisyon aşamaları sayesinde çektiği böcekler ve böceklerin bu bölgede üremeleriyle elde edilen örnekler, laboratuvar ortamına alınarak, teşhis seviyesine gelmeleri sağlanmış ve teşhis edilmişlerdir. 11 Haziran tarihinde başlatılan ve 13 Eylül’e kadar örnek toplanmaya devam edilen çalışmanın sonucunda; düzenek ve bulundukları dekompozisyon aşaması farklı olmak üzere; 5 takım, 9 familyaya ait 10 tür tespit edilmiştir. Bunlar; Calliphora vicina, Lucilia sericata, Wohlfahrtia magnifica, Hermetia illucens, Dermestes undulatus, Halyomorpha halys, Oniscus asellus ve Psychodidae, Drosophilidae, Blattidae familyalarına ait teşhisi yapılamayan türlerdir.
The science of entomology is important source for clarify of judicial cases. In our study we aimed to clarify the insect succession in a small woodland in Uludag University Faculty of Science.This study was carried out in two stages. First stage of this study is field study was provided by two mechanisms; one is suspended in the air and the other is underground.Second stage was carried out in the laboratory. Synchromously, two mechanism was positioned in selected region. Humidity and temperature were recorded in the mechanisms. The insects taken during the decomposition stages of the calf muscle tissue placed in the cages and the samples obtained by the reproduction of insects in this region were taken to the laboratory and diagnosed immediately. The study started on 11 June and it was continued to collect samples until 13 September; the decomposition stage of them one different 5 ordo, 10 species belonging to 9 families were identified. These species are; Calliphora vicina, Lucilia sericata, Wohlfahrtia magnifica, Hermetia illucens, Dermestes undulatus, Halyomorpha halys, Oniscus asellus and the species that can not be identified belonging Psychodidae, Drosophilidae, Blattidae.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11723
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
594273.pdf4.58 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons