Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11695
Title: Periyodik değişen biyolojik akış özellikleri ve bu akışlarda etkili olan boyutsuz parametreler
Other Titles: Characteristics of periodic biological flows and governing dimensionless numbers
Authors: Uludağ Üniversitesi/Mühendislik-Mimarlık Fakültesi/Makine Mühendisliği Bölümü.
Karagöz, İrfan
Keywords: Periyodik akışlar
Geçici rejim
Biyolojik akışlar
Dallanan borular
Periodic flows
Unsteady flows
Biological flows
Branching pipes
Issue Date: 2003
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Karagöz, İ. (2003). "Periyodik değişen biyolojik akış özellikleri ve bu akışlarda etkili olan boyutsuz parametreler". Uludağ Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 8(1), 71-78.
Abstract: Periyodik olarak değişen tipik akışların bir örneği olarak biyolojik akışlar ele alınmış, dallanan bir boruda gerçekleşen böyle bir akışın temel özellikleri incelenmiştir. Akış sıkıştırılamaz ve cidarlar rijit kabul edilerek korunum denklemleri yazılmış, temel karakteristik büyüklükler yardımıyla denklemler boyutsuz forma sokulmuştur. Geometrik oranlara ve dallanma açılarına ilave olarak bu tip bir akışta etkili üç boyutsuz sayı elde edilmiştir. Bu boyutsuz sayıların solunum sistemindeki değişimi incelenmiştir
Main characteristics of a periodic flow which is a typical biological flow in branching pipes have been investigated in this study. After defining characteristic dimensions for this type of flow, governing equations have been put into dimensionless form under the assumptions of incompressible flow and rigid walls. Three different dimensionless numbers which dominate this flow have been obtained, in addition to geometrical ratios and branching angle. The variations of these parameters have been analyzed for the flow in a human respiratory system.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000082702/5000076902.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/11695
ISSN: 2148-4147
Appears in Collections:2003 Cilt 8 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_1_9.pdf218.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons