Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1168
Title: Zeytinde Spilocaea olegina (Cast.) Hughes' nın neden olduğu halkalı leke hastalığına karşı bordo bulamacı ve serenada (Bacillus subtilis QST 713)' nın etkinliği üzerinde çalışmalar
Other Titles: The studies on effectiveness of bordeaux mixture and serenada (Bacillus subtilis QST 713) agaınst olıve leaf spot caused by Spilocaea oleaginea ( Cast.) Hughes
Authors: Tezcan, Himmet
Diker, Burçin
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı/Fitopatoloji Bilim Dalı.
Keywords: Bordo bulamacı
Spilocaea oleagina
Bacillus subtilis
Bordeaux mixture
Spilocaea oleagina
Bacillus subtilis
Issue Date: 8-Oct-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Diker, B. (2018). Zeytinde Spilocaea olegina (Cast.) Hughes' nın neden olduğu halkalı leke hastalığına karşı bordo bulamacı ve serenada (Bacillus subtilis QST 713)' nın etkinliği üzerinde çalışmalar. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma, Bursa'nın Orhangazi ilçesindeki bir çiftçinin bir zeytin bahçesinde 2016 yılı sonbaharı ile 2017 ilkbaharında yapılmıştır. Çalışmada, Bakır sülfat (Bordo Bulamacı) ve Bacillus subtilis QST 713 ırkının Spilocaea oleagina ( Cast.) Hughes'in neden olduğu zeytinde halkalı leke hastalığına karşı etkililikleri belirlenmiştir. Çalışma, T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın kurallarına göre yapılmıştır. Çünkü, zeytinde halkalı leke hastalığının kontrolü için bakanlık tarafından Bordo Bulamacı önerilmekte fakat Bacillus subtilis QST 713 ırkının hastalık üzerindeki etkisi bilinmemektedir. Çalışma sonunda, Bordo Bulamacı ve Bacillus subtilis QST 713 ırkının hastalık üzerindeki etkileri, 2016 Ekim'inde uygulamadan 2 ve 5 hafta sonra sırası ile %63,7 ile % 31,4 olarak belirlenmiştir. Bununla beraber, Bordo Bulamacı ve Bacillus subtilis QST 713 ırkının hastalık üzerindeki etkileri, 2017 Nisan' ında uygulamadan 2 ve 5 hafta sonra sırası ile %80,6 ile % 63,6 olarak belirlenmiştir. Bordo Bulamacının her iki dönemde de Bacillus subtilis QST 713 ırkından daha etkili olduğu açıktır. Fakat, Bacillus subtilis QST 713 ırkının bu hastalık için Türkiye'de ruhsatlı olmamasından dolayı etkisinin çok kötü olmadığı söylenebilir.
This study was done at an olive orchard of a farmer in Orhangazi district of Bursa province in the Autumn of 2016 and the Spring of 2017. In the study, the effectiveness of copper sulphate (Bordeaux mixture) and Bacillus subtilis Strain QST 713 against olive leaf spot disease caused by Spilocaea oleagina ( Cast.) Hughes was determined. The study was done according to the rules for of Turkish Ministery of Agriculture and Forestry. Bordeaux mixture is suggested for control of olive leaf spot disease by the Ministery but the effect of Bacillus subtilis Strain QST 713 on the disease is not known. At the end of the study, the effects of Bordeaux mixture and Bacillus subtilis Strain QST 713 on the disease were determined as 63,7% and 31,4%, at the end of 2 and 5 weeks after treatment respectively, in October 2016. However, the effects of Bordeaux mixture and Bacillus subtilis Strain QST 713 on the disease were determined as 80,6% and 63,6%, at the end of 2 and 5 weeks after treatment respectively, in April 2017. It is clear that Bordeaux mixture was more effective than Bacillus subtilis Strain QST 713 in both periods. But, it may be said that the effect of Bacillus subtilis Strain QST 713 was not too bad as it was not registered for the disease in Turkey.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1168
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
528255.pdf2.65 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons