Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1167
Title: Arap baharından sonra Yemen'de gıda güvencesi
Other Titles: Food security in Yemen after arabic spring
Authors: Vural, Hasan
Al-Dhobaiby, Kholoud Mohammed
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı/Tarım İşletmeciliği Bilim Dalı.
Keywords: Gıda güvencisi
Yemen
Ekonomi
Gıda yeterlilik oranı
Food security
Economy
Sufficiency ratio
Issue Date: 28-Sep-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Al-Dhobaiby. K. M. (2018). Arap baharından sonra Yemen'de gıda güvencesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Gıda güvencesi ülkeler için önemli bir meseledir. Birkaç faktör bunu etkilemektedir. Başlıca faktörler politik durum ve nüfus artışıdır. Gıda güvencesi kavramı çok eskiden beri tartışılmaktadır. Bu çalışmada gıda güvencesini etkileyen faktörler, sorunlar ve çözüm önerileri incelenmiştir. Ayrıca, gıda güvencesi ve gıda güvenliği arasında farklar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Bu çalışmanın amacı, Yemen'de 2011 yılı öncesi ve sonrası dönemde gıda güvencesi, gıda güvencesini engelleyen önemli nedenler, gıda güvencesindeki mevcut sorunlar için çözüm önerileri ve gıda güvencesini iyileştirmek için alternatiflerin ortaya konulmasıdır. Yemende son yıllarda gıda üretimi düşüş göstermiştir. 2011 yılının son döneminde ortaya çıkan siyasi olaylar tüm finans ve tarımsal sistemi etkilemiştir. Tarımda büyük ve ciddi düşüşler yaşanmıştır. Neticesinde gıda güvencesi sorunu siyasi olaylardan etkilenmiştir. Birleşmiş Milletler ve insani yardım ortakları tarafından yayımlanan Gıda Güvenliği Aşamalarının Entegre Sınıflandırması'nın (UN) son sayısına göre, çatışmalardan parçalanmış Yemen'de 17 milyondan fazla insan akut gıda güvensizliği tehdidi ile karşı karşıyadır.
Food security is an important issue for countries. It is affected by several factors, the main ones being political situation and population growth. The concept of food security is discussed since long time. In this study, factors affecting food security, problems and solution proposals have been investigated. In addition, the difference between food security and food safety is being identified in this study. The main purpose of this study is to show the situation of food security pre-and- post 2011 'Arabic revolutions' in Yemen, and highlights the most effective reasons in food secuirty. On the other hand, various solutions and alternatives for improving existing food security problems are introduced. In recent years, food production has also declined. Political incidents, especially in the last period of 2011, have affected the entire financial and agricultural system. As consequence more than 17 million Yemeni people in conflict-stricken are facing the threat of acute food insecurity according to the latest edition of the Integrated Classification of Food Safety Steps (UN) published by the United Nations and its humanitarian partners.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1167
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
528151.pdf3.11 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons