Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1166
Title: Deneysel olarak oluşturulmuş tip 2 diyabette Quercus ithaburensis Dence. (meşe palamudu) ekstresinin oksidan ve antioksidan sistemler üzerine etkisi
Other Titles: Quercus ithaburensis Dence in type2 diabetic rats: Effects on the oxidative and antioxidative systems
Authors: Taş, Sibel
Özmen, Burcu
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyoloji Anabilim Dalı/Zooloji Bilim Dalı.
Keywords: Diyabet
Quercus ithaburensis dence
Oksidatif stres
Antioksidan
Diabetes
Streptozotocin
Nicotinamide
Quercus ithaburensis dence
Oxidative stress
Antioxidant
Issue Date: 2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Özmen, B. (2018). Deneysel olarak oluşturulmuş tip 2 diyabette Quercus ithaburensis Dence. (meşe palamudu) ekstresinin oksidan ve antioksidan sistemler üzerine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Diyabetes Mellitusta kan glikoz ve lipit düzeylerinde gözlenen artışa bağlı olarak gelişen oksidatif stres, diyabet komplikasyonlarının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Quercus ithaburensis Dence ise artan kan glikozu ve lipit düzeylerini düşürerek ve antioksidan enzim sistemlerine etki ederek oksidatif stresi azaltabilir. Bu çalışmada; streptozotosin ile tip 2 diyabet oluşturulmuş sıçanlarda Quercus ıthaburensis Dence bitki ekstresinin kan glikozu ve oksidan-antioksidan sistemler üzerine olan etkisi araştırıldı. Quercus ithaburensis Dence bitki ekstresi sıçanlara 21 gün süre ile %5 oranında içme sularına katılarak verildi. Wistar türü erkek sıçanlar rastgele kendi aralarında dört gruba ayrıldı; Kontrol (K), Kontrol+Quercus ithaburensis Dence (K + QID), Diyabet (D), Diyabet + Quercus ithaburensis Dence (D + QID). Kontrol+Quercus ithaburensis Dence grubunda kontrol grubuna göre; kan glikoz ve serum total kolesterol, düzeylerinde istatistiksel olarak anlamlı azalma saptanırken, plazma glutatyon peroksidaz ve süperoksit dismutaz düzeylerinde ise anlamlı artış saptandı. Diyabet + Quercus ithaburensis Dence grubunda diyabet grubuna göre kan glikoz, serum total kolesterol, plazma ve doku malondiadehit düzeylerinde (kalp, kas, karaciğer) istatistiksel olarak anlamlı bir azalma bulunurken, serum insülin, paraoksonaz ve arilesteraz aktivitesinde ise anlamlı artış olduğu saptandı. Sonuç olarak bu çalışmada; Quercus ithaburensis Dence bitki ekstresinin tip 2 diyabet oluşturulmuş sıçanlarda, antihiperglisemik, antihiperlipidemik ve antioksidan etki gösterdiği bununla birlikte oksidatif strese karşı koruyucu ve /veya önleyici etki göstermesi nedeniyle diyabette tedavi/destekleyici olarak kullanılmasının yararlı olabileceği sonucuna varıldı.
Nowadays, Quercus ithaburensis Dence plant is one of the most ancient herbal drugs grown in the world, which are gaining popularity as medicaments from time immemorial within Mediterranean countries and its extract is rich in natural antioxidants. The current study was designed to test the antioxidative and antidiabetic activities of Quercus ithaburensis Dence plant on hypoglycemic, oxidative–antioxidative systems in streptozotocin-nikotinamit type 2 diabetic rats.Wistar rats were divided into four groups; Control(C), Control+Quercus ithaburensis Dence (C+QID), Diabet (D), Diabet+ Quercus ithaburensis Dence (D+QID).Quercus ithaburensis Dence extract reduced blood glucose, serum total cholesterol, plasma and tissue malondiadeh levels (heart, muscle, liver). Also serum insulin, paraoxonase and arylesterase activities quantitative were significantly increased in the C+ QID, D+QIDgroups. In conclusion, this paper demonstrates that Quercus ithaburensis Dence plant extract manifest antihyperglycemic , antihyperlipidemic effects , reduced the lipid peroxidation process and enhanced the antioxidative defense system in an experimental diabetic model.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1166
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
528049.pdf4.25 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons