Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11651
Title: Vitamin K ve hemostaz
Other Titles: Vitamin K and hemostasis
Authors: Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı/Çocuk Hematoloji Bilim Dalı.
Demirtaş, Fatih
Evim, Melike Sezgin
Baytan, Birol
Güneş, Adalet Meral
Keywords: Vitamin K
Çocuklar
Hemostaz
Children
Hemostasis
Issue Date: 13-Sep-2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Demirtaş, F. vd. (2010). "Vitamin K ve hemostaz". Güncel Pediatri, 8(3), 113-118.
Abstract: Vitamin K, kanda bulunan normal pıhtılaşma faktörlerinin sentezi için gerekli bir faktördür. Yenidoğanlarda vitamin K eksikliğine yatkınlık vardır, çünkü çok az bir miktar K vitamini plasentadan geçer. Doğumdan sonraki ilk birkaç gün bağırsak florası henüz bakteri içermediği için vitamin K üretilemez. Bu vitamin K eksikliği kanama ile karakterize yenidoğanın hemorajik hastalığına yol açar. Doğumdan sonra kanama riskini azaltmak için tüm yenidoğanlara intramusküler vitamin K uygulanması önerilmektedir.
Vitamin K is necessary for the synthesis of the proteins that help control bleeding (clotting factors) and thus for the normal clotting of blood. Newborns are prone to vitamin K deficiency because only small amounts of vitamin K cross the placenta and because, during the first few days after birth, their intestine does not contain bacteria to produce vitamin K. The deficiency can cause hemorrhagic disease of the newborn, characterized by a tendency to bleed. A vitamin K injection in the muscle is recommended for all newborns to reduce the risk of bleeding within the brain after delivery.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904975
http://hdl.handle.net/11452/11651
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2010 Cilt 8 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
8_3_6.PDF155.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons