Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11569
Title: Early Byzantine mosaic floors of the church at Ozem, Israel
Other Titles: Ozem Kilisesi’ndeki Erken Bizans Çağı mozaik zeminleri, İsrail
Authors: Habas, Lihi
Keywords: Ozem
Lions
Cross
Greek Letters ΑΩΙΧ
Edict of the emperor Theodosius II
Ozem
Aslanlar
Haç
İmparator II. Theodosius’un fermanı
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Habas, L. (2018). "Early Byzantine mosaic floors of the church at Ozem, Israel". Journal of Mosaic Research, 11, 97-120.
Abstract: In the church at Ozem three phases of mosaics were identified, placed on different levels. The early group (A) includes: 1. Part of the carpet of the nave, decorated by a frame depicting a cross with the Geek letters ΑΩΙΧ, flanked by two lions, an amphora, stylized plants, birds, a donkey and peacocks, and a frame of alternating lotus flowers. The carpet consists of geometric medallions, floral patterns, birds and dedicatory inscriptions. 2. A narrow geometric panel. 3. Two geometric inter-columnar panels of the north colonnade. 4. Part of the mosaic of the northern aisle, decorated with a geometric pattern, and an inscription in a medallion dated to the year 430/1 CE. Mosaic group B (the second stage of the church) has been preserved to the west of mosaic group A. The mosaics were laid at a 13˚ deviation to the north in relation to group A. This group is decorated with geometric designs. Mosaic group C (the third stage of the church) is preserved on the western side of the excavation area. This group is decorated with geometric designs. Mosaic group A includes Christian symbols: a pair of lions, symbolizing the faithful, depicted on either side of a cross with the letters ἄ(λϕα) (καί) ὤ(μέγα) and Ἰ(ησοῦς) Χ(ριτός) – Jesus Christ - between its arms, and a peacock, which symbolizes the resurrection awaiting the believers. Group A is characterized by a flat and schematic style, and imperfect placement of the designs in the composition. Because of the difference in heights, it is clear that group B is later than group A. The work shows greater care and is of a better quality, evidence of a different group of artists. The mosaics in group C are the latest in the building.
Ozem’deki kilisede farklı seviyelerde yerleştirilmiş olan mozaiklerde üç evre tespit edilmiştir. Erken Grup (A Grubu); 1. Nef döşemesinin bir parçasında çerçeve içinde bir haç ile Grekçe ΑΩΙΧ harfleri ve iki yanında aslan, bir amphora, stilize bitkiler, kuşlar, bir eşek, tavus kuşu ve almaşık düzende lotus çiçeklerinden oluşan bir çerçeve görülmektedir. Zeminde geometrik madalyonlar, çiçekli desenler, kuşlar ve adak yazıtları görülmektedir. 2. Dar bir geometrik panel. 3. Kuzey sütun dizisinde sütunlar arasında iki geometrik panel. 4. Geometrik desenle bezenmiş ve 430/1 yılına tarihlenen bir madalyon içinde yazıt olan kuzey koridorundaki mozaiğin bir parçası. Bu gruptaki mozaikler geometrik desenler içermektedir. C Grubu Mozaikleri (kilisenin üçüncü evresi) kazı alanının batısında korunmuştur. C Grubundaki mozaiklerde de geometrik desenler görülmektedir. A Grubundaki mozaiklerde Hristiyanlıkla ilgili semboller görülmektedir: Sadakati temsilen bir çift aslan ἄ(λϕα) (καί) ὤ(μέγα) ve Ἰ(ησοῦς) Χ(ριτός) - İsa Mesih - harfleri ile bir haçın iki yanına yerleştirilmiştir. İsa Mesih’in kollarında inananları bekleyen yeniden dirilmeyi temsil eden tavus kuşu yer almaktadır. A Grubu düz ve şematik stili, kompozisyondaki desenlerin kusurlu yerleştirilmiş olmasıyla karakterize olmaktadır. Aralarındaki derinlik farkından dolayı B Grubu, A Grubundan daha geç bir döneme aittir. Buradaki işçilik müthiş bir özen ve daha yüksek bir kaliteye sahiptir ve başka bir sanatçı grubuna işaret etmektedir. C Grubu ise yapının en geç tarihli mozaikleridir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/500853
http://hdl.handle.net/11452/11569
ISSN: 1309-047X
Appears in Collections:2018 Sayı 11

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_7.pdf23.52 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons