Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11546
Title: East versus West in the iconography of Roman Mosaics: Selected examples of shared themes
Other Titles: Roma Mozaiklerinin ikonografisinde Doğu Batı’ya karşı: Ortak konulardan seçilmiş örnekler
Authors: Parrish, David
Keywords: Dionysos
Triumph
Hunt
Virtus
Meleager
Zafer
Av
Virtus
Issue Date: 2017
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Parrish, D. (2017). "East versus West in the iconography of Roman Mosaics: Selected examples of shared themes". Journal of Mosaic Research, 10, 259-283.
Abstract: This article deals with a few different artistic themes represented by mosaicists in both the eastern and western halves of the Roman empire. The themes I discuss are the Triumph of Dionysos and the subject of the hunt, both of which were popular primarily for decorating the main reception room of private homes. Dionysos’s triumph evokes worldly happiness and prosperity, and the hunt, of either realistic or mythological type, reflects a popular aristocratic pastime as well as the manly quality of courage in the face of danger, or virtus. In general, the direction of artistic influence flowed from west to east, but in at least one instance, the trend in imagery moved in the opposite direction. It is shown how eastern and western craftsmen developed regional preferences in the ways they depicted the shared themes, partly shaped by local historical and economic circumstances.
Bu makale, Roma İmparatorluğu’nun doğu ve batı yarısında mozaik sanatçıları tarafından yansıtılan birkaç sanatsal konu ile ilgilenmektedir. Benim burada ele aldığım öncelikli olarak özel konutların ana giriş odalarının dekorasyonu için yaygın olan Dionysos’un zaferi ve av konularıdır. Dionysos’un zaferi, dünyevi mutluluğu ve refahı anımsatmaktadır. Gerçekçi ya da mitolojik yöntemlerden birine sahip avlama ise yaygın aristokratik eğlencenin yanında, virtus ya da tehlikenin yüzündeki cesaretin erkeğe özgü niteliklerini de yansıtmaktadır. Genel olarak, sanatsal etkinin yönü batıdan doğuya doğru ilerlemektedir. Fakat, en az bir durumda imgelerdeki akım zıt yönde etkilenmiştir. Doğu ve batı zanaatkârlarının, yerel tarihi ve ekonomik durumlar tarafından kısmen şekillenen ortaklaşa konuları resmettiği biçimde, bölgesel tercihlerin nasıl geliştiği gösterilmektedir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/369475
http://hdl.handle.net/11452/11546
ISSN: 1309-047X
Appears in Collections:2017 Sayı 10

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
10_16.pdf36.56 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons