Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1154
Title: Lif kullanımının kendiliğinden yerleşen beton (kyb) karışımlarının özelliklerine etkisi
Other Titles: Effect of utilization of fiber on the properties of self consolidating concrete
Authors: Aghabaglou, Ali Mardani
Ouedraogo, Hassane Amidou
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı/Yapı Bilim Dalı.
Keywords: Kendiliğinden yerleşen beton
Lif narinlik oranı
Taze hal özellikler
Mekanik özellikleri
Self compacting concrete
Slenderness ratio
Fresh state properties
Mechanical properties
Issue Date: 17-Sep-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ouedraogo, H. A. (2018). Lif kullanımının kendiliğinden yerleşen beton (kyb) karışımlarının özelliklerine etkisi.Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, farklı narinlik oranına sahip çelik lif kullanımının Kendiliğinden Yerleşen Beton (KYB) karışımlarının taze hal ve mekanik özelliklerine etkisi incelenmiştir. Lifli karışımlarda toplam hacmin %0,6'sı kadar 54, 64 ve 50 narinlik oranlarına sahip üç farklı iki ucu kancalı çelik lif kullanılmıştır. Tüm karışımlarda su/çimento oranı, çimento dozajı ve yayılması sabit tutulmuştur. KYB karışımları üzerinde serbest yayılma, J halkası, V hunisi, L kutusu ve U kutusu deneyleri gerçekleştirilmiştir. Karışımların basınç, yarmada çekme, eğilme dayanımları, kırılma enerjisi, eğilme altında yük-sehim ve yük-çatlak ağzı açılma deplasmanları da incelenmiştir. Bunlara ilaveten karışımların su emme kapasite ve basınçlı su altında su işleme derinliği de ölçülmüştür. Beklenildiği gibi, lif narinlik oranından bağımsız olarak lif kullanımı ile istenilen yayılma değerini sağlamak için su azaltıcı katkı gereksinimi artmıştır. Bu etki lif uzunluğunun artışıyla ve zamanla daha belirgin hale gelmiştir. Lif içeren karışımlarda, L ve U kutusundan akış sağlanmadığından ölçüm alınamamıştır. Narinlik oranı 50 olan lifi içeren KYB karışımı yayılma ve J halkası deneyleri açısından en düşük performansı sergilemiştir. Lif kullanımının ve lif narinlik oranının KYB karışımlarının basınç dayanımı ve elastisite modülü üzerinde ciddi mertebede etkisi olmamıştır. Lif kullanılması KYB karışımlarının yarmada çekme, eğilme dayanımlarını, kırılma enerjisini artırmıştır. Ancak lif kullanımı ve kullanım oranın artışı karışımların geçirgenlik özelliğini arttırmıştır.
In this study, the effect of steel fibers having different aspect ratios on the fresh and mechanical properties of self-compacting concrete (SCC) mixtures was invatigated. In the mixtures containing fiber, three different twin-hook steel fibers with aspect ratios of 54, 64 and 50 were used as 0.6% of total volum. In all of the SCC mixtures water/cement ratio, cement dosage and slump-flow value were kept constant. The compressive, split-tensile and flexural strenghts as well as fracture enerjy, the load deflection relation under flexural load and load-crack opening displacement of SCC mixtures were also invatigated. Besides, the water absorption capacity and depth of penetration of water under pressure of mixtures were measured. As expected, regardless of fiber aspect ratio, water reducing admixture demand for desired slump-flow value increased by utilization of steel fiber. The mentioned effect was more pronunod by incresing length of fiber and elaspsing time. In the fibrous mixture, no measurment was taken beacausre the mixtures were not flow from th L and U boxes. The mixture containing fiber having aspect ratio of 50 showed the lowest performance in terms of slump-flow and J-ring tests. The fiber utilization and its aspect ratio had no significant effect on compressive strength and modulus of elastisity of the SCC mixtures. The split-tensile, flexural strengths and fracture energy of SCC mixtures increased by using of fiber. The permeability preperties of SCC mixture increased by fiber utilization. This effect was more pronunced by incresing utilization ratio of fiber.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1154
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
527205.pdf33.98 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons