Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1153
Title: Yüzme havuzlarının havalandırması ve ısı geri kazanımın enerji verimliliğine etkisi
Other Titles: Ventilation of swimming pools and effectiveness of energyefficiency of heat recovery
Authors: Yamankaradeniz, Nurettin
Peker, Saffet Münir
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı/Termodinamik Bilim Dalı.
Keywords: Havalandırma
Isı geri kazanım
Nem alma
Enerji verimliliği
Ventilation
Heat recovery
Dehumidification
Energy efficiency
Issue Date: 11-Sep-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Peker, S. M. (2018). Yüzme havuzlarının havalandırması ve ısı geri kazanımın enerji verimliliğine etkisi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Günümüzde yaşam standartları arttıkça insanların konfor ihtiyaçları da git gide önem arz etmektedir. İnsanların kullandığı mekânların konfor şartlarını sağlamak için geliştirilen birçok yöntem bulunmaktadır. Bu yöntemler de gelişen teknoloji ile birlikte gelişmektedir. Bu çalışmada bir sosyal tesisin kapalı yüzme havuzunun havalandırma sistemi tasarlanmış, ortam neminin alınmasındaki öneme vurgu yapılmış, ortam nemine göre gerekli hava debisi hesaplanmış, mahal ısı kayıpları ile birlikte taze hava debisinden gelen ısıtma yükü belirlenmiştir. Isıtma yükü hesabı, ısı geri kazanımlı ve ısı geri kazanımsız olarak yapılmıştır. Ayrıca çalışmanın çizimleri ve hesapları uluslararası kabul gören AutoCAD ve Hourly Analysis Program ile yapılıp elde edilen sonuçlar karşılaştırılmıştır. Matematiksel modelleme ile elde edilen sonuçlar program sonuçlarıyla kıyaslanmış ve %2 lik bir sapma belirlenmiştir. Çalışma sonucunda ısı geri kazanımlı ve ısı geri kazanımsız hesaplar değerlendirildiğinde, ısıtma bataryası kapasitesi farkının ise 31,5 kW olduğu görülmüştür. Isı geri kazanım kullanılmaması durumunda batarya kapasitesinin yaklaşık iki kat arttığı belirlenmiştir.
Today, as the standard of living increases, people's comfort needs are becoming more and more important. There are many ways to improve the comfort conditions of people's places. These methods are also developing with developing technology. In this study, a ventilation system of a closed swimming pool of a social facility was designed, emphasis was placed on the removal of the ambient water, the required air flow was calculated according to the ambient humidity, the heat load from the fresh air flow was determined together with the room temperature losses. Heating load account is made with heat recovery and without heat recovery. In addition, the drawings and calculations of the study were compared with the results of the internationally accepted AutoCAD and Hourly Analysis Program. The results obtained by mathematical modeling are compared with the program results and a deviation of 2% is determined. When the heat recovery and non-heat recovery calculations are evaluated as the result of the study, it is seen that the heating battery capacity difference is 31.5 kW. It has been determined that if the heat recovery is not used, the battery capacity will increase about twice.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1153
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
527122.pdf3.95 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons