Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11505
Title: East meets West: The perspective in Roman mosaics
Other Titles: Doğu Batı ile buluşuyor: Roma mozaiklerindeki perspektif
Authors: Kremer, Maria de Jesus Duran
Keywords: Perspective
Painting
Mosaics
East and west
Perspektif
Boyama
Mozaikler
Doğu ve batı
Issue Date: 2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kremer, M. J. D. (2014). "East meets West: The perspective in Roman mosaics". Journal of Mosaic Research, 7, 25-34.
Abstract: The introduction of “perspective” or “third dimension” in the realization of Roman mosaic floors was, from the beginning, subject to a different interpretation in different regions of the Roman Empire. As part of the RoGeMoPorTur project (East meets West. Investigating the reciprocal influence of east and west in the roman geometric mosaics of Portugal and Turkey. A comparative study), which focuses on the process of designing and building geometric mosaics from its inception to the final product allowing the identification of discrete stylistics influencies between the eastern and western shores of the Mediterranean, the rendering of “perspective” plays an important role. With a few chosen examples the eastern stylistic influencies can be clearly identified in some mosaics found in the current territory of Portugal and their connection with the socio-cultural level of the commissioning owner.
Başlangıcından itibaren “Perspektif” veya “üçüncü boyutun” Roma mozaik zeminlerinde uygulanması, Roma İmparatorluğunun farklı bölgelerinde farklı yorumlamalara tabi olmuştur. Akdeniz’in doğu ve batı kıyıları arasındaki farklı stil etkilerinin tanımlanmasına izin veren ve başlangıcından nihai ürüne kadar olan süreçte geometrik mozaiklerin tasarlanması ve yapılmasına odaklanan RoGeMoPorTur projesi kapsamında (Doğu Batıyla Buluşuyor; Doğunun ve Batının Portekiz ve Türkiye’ye ait Roma geometrik mozaikleri üzerine karşılıklı etkisinin araştırılması. Karşılaştırmalı bir çalışma), “perspektifin” ifade edilmesi önemli bir rol oynar. Seçilmiş olan birkaç örnek yardımıyla doğunun stil etkileri ile sosyokültürel seviye ile bağları, Portekiz’in şu andaki kara sınırları içinde bulunan bazı mozaiklerde net bir şekilde tespit edilebilir.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/294108
http://hdl.handle.net/11452/11505
ISSN: 1309-047X
Appears in Collections:2014 Sayı 7

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
7_3.pdf837.14 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons