Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11489
Title: Nymphaion (Kemalpaşa) yakınlarında bir Roma villasının mozaikleri: Eski ahit öyküleri üstüne bir yorum
Other Titles: A Roman Villa’s mosaics from near the Nymphaion (Kemalpaşa): An interpretation on old testament’s narratives
Authors: Tok, Emine
Talaman, Ahmet
Atıcı, Mahir
Keywords: Kemalpaşa
Mozaik
Nymphaion
Roma villası
Erken Hıristiyanlık dönemi mozaik sanatı
Mosaic
Roman villa
Early Christian mosaic art
Issue Date: 2013
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Tok, E. vd. (2013). "Nymphaion (Kemalpaşa) yakınlarında bir Roma villasının mozaikleri: Eski ahit öyküleri üstüne bir yorum". Journal of Mosaic Research, 6, 59-105.
Abstract: Kalıntılar, İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde sanayi bölgesindedir. 2013 yılında İzmir Müzesi tarafından yapılan kurtarma kazısında ortaya çıkartılmıştır. Alanda, en az iki kullanım evresi geçiren mozaikli bir villa ile bunun etrafına inşa edilmiş, üretim ve ticari işlevli mekanlardan meydana gelen bir kompleks bulunmuştur. Duvarları kısmen günümüze ulaşmış bu geç antik dönem kırsal villasının zeminini orijinalde mozaiklerle kaplıydı. Günümüze bir kısmı ulaşmış mozaiklerde geometrik, bitkisel ve figürlü süsleme birlikte kullanılmıştır. Bu çalışmada, Geç Roma-Erken Hıristiyanlık dönemine ait kırsal villanın tanıtılması ve motif analizinin yapılması amaçlanmıştır.
The Ruins are located in Industrial Area of İzmir’s Kemalpaşa Town. It was unearthed by Izmir Archaeology Museum in 2013. In the area was found a villa, which has at least two usage phases, with mosaic floor and a complex consist of manufacture and commercial buildings. This Late Antiquity Villa’s semi-walls survive until today and the orginal floor of villa was furnished mosaics. On this mosaics were used together geometrical, floral and figural motifs. In this study, it is intented to introduce and analyse Late Roman- Early Christianity Villa and its motifs.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/294089
http://hdl.handle.net/11452/11489
ISSN: 1309-047X
Appears in Collections:2013 Sayı 6

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
6_6.pdf2.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons