Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11454
Title: Mosaic researches at amisos, 1996
Other Titles: Amisos'ta mozaik araştırmaları, 1996
Authors: Aybek, Serdar
Öz, Ali Kazım
Keywords: Amisos
Samsun
Mosaic
Conservation
Late antique
Mozaik
Konservasyon
Issue Date: 2012
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Aybek, S. ve Öz, A. K. (2012). "Mosaic researches at amisos, 1996". Journal of Mosaic Research, 5, 13-23.
Abstract: Çalışmaya konu olan taban mozaiği Samsun il merkezinin yaklaşık üç km. kuzeybatısındaki Toraman Tepe sırtlarında bulunan Amisos antik kentindeki yapılardan birine aittir. Büyük bölümü tahrip olan ve kuzey tarafı da asfalt yol altında kalan mekanlardan birinde çalışılabilmiştir. Yaklaşık 6.00 x 15.00 m. boyutlarındaki salon tamamen mozaik döşemeye sahiptir. Mozaikli dikdörtgen salon, Samsun Arkeoloji Müzesi içinde sergilenen ve Amisos Mozaiği olarak ünlenen paneller ile aynı bölgede bulunmuştur. Bu alan Samsun Sahra Sıhhiye Okulu ve Eğitim Merkez Komutanlığı içinde yer alır. Ancak, bu makalede incelenen örnekte figürlü kompozisyon yerine, geometrik bezeme ağırlıklı olarak kullanılmıştır. Mozaiğin bir bölümünde ortaya çıkan portre ise Geç Antik döneme işaret etmektedir. Mozaikte, diş sırası, dalga motifleri, ikili-üçlü giyoşlar ve rozetler ile zenginleştirilen çerçeveler, köşelerde bitkisel motifler ve kuş figürleri ile doldurulmuştur.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/294060
http://hdl.handle.net/11452/11454
ISSN: 1309-047X
Appears in Collections:2012 Sayı 5

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
5_2.pdf526.98 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons