Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11419
Title: The ship depicted in a mosaic from migdal, Israel
Authors: Freidman, Zaraza
Keywords: Mosaic
Migdal
Israel
Iconography
Mozaik
İkonografi
İsrail
Issue Date: 2008
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Freidman, Z. (2008). "The ship depicted in a mosaic from migdal, Israel". Journal of Mosaic Research, 1-2, 45-54.
Abstract: Iconography of ships in mosaics comprises two fields: ancient ships and shipping, along with mosaic art and techniques. This theme is very complex and however it has been paid insufficient attention in the past. Due to this durable art form, the ships depicted in mosaics may be referred as actual images of vessels concurrent to the period when such surfaces were made. The research started with my MA dissertation (1999, unpublished), which encompassed the eastern Mediterranean, Israel and Jordan. Throughout my PhD dissertation (2003, unpublished), this theme dealt with the entire Mediterranean world. It relates to shipbuilding materials, types of ships, sailing environments, as well with the propulsion and steering rig. The following paper describes one of the earliest mosaics with ship depiction that was found in Israel, at Migdal, located on the western shore of the Sea of Galilee (in Hebrew: Yam Kinneret) (fig. 1). Although some reddish-brown tesserae were used for some distinct parts in the objects depicted in the mosaic, it follows the black-and-white technique (rare example in the eastern Mediterranean). The mosaic reflects tight art connections with the early Roman Empire of the 1st centuries BCE – CE. The Migdal mosaic is no longer found at it original location. Today it is mounted into a metal frame and placed among other artifacts in the courtyard of the “Church of the Multiple Loaves and Fish”, at Capernaum (Tabgha).
Mozaiklerdeki gemi ikonografisi mozaik sanatı ve tekniğinin, yanında antik gemiler ve gemicilik alanlarını da kapsamaktadır. Bu konu oldukça kompleks olmasına rağmen geçmişte yeterince ilgi görmemiştir. Mozaiklerin kalıcı sanat formu olması sayesinde, betimlenen gemiler yapıldığı periodla eşzamanlı gerçek görüntülerine kaynak olarak gösterilebilir. Araştırma, Doğu Akdeniz’i, İsrail’i ve Ürdün’ü kapsayan yüksek lisans tezimle (1999-basılmamıştır) başlamıştır. Doktora tezim boyunca (2003-basılmamıştır), bu konunun kapsamı tüm Akdeniz Bölgesini içine alır. Tez, gemi yapı malzemeleri, gemi çeşitleri, deniz yolculuğu şartları ve gemilerin yürütücü güç ve dümen aksamları ile ilgilidir. Bu makale, bulunmuş olan en erken gemi betimli mozaiklerden biri olan İsrail, Migdal’daki Galilee Denizi’nin (İbranice: Yam Kinneret) (fig. 1) batı kıyılarında bulunan mozaiktir. Mozaiğin bazı farklı bölümlerinde kızıl-kahverengi tesseraeların kullanılmış olmasına rağmen, genel olarak siyah-beyaz teknik uygulanmıştır (Akdeniz’deki nadir bulunan örneklerden). Mozaik, M.Ö. ve M.S. ki 1. yüzyılların erken Roma İmparatorluk Dönemi ile sıkı sanatsal bağlar yansıtır. Migdal mozaiği artık orjinal konumunda bulunmamaktadır. Günümüzde, metal bir çerçeceye monte edilmiş halde Capernaum’daki (Tabgha) Katmerli Somun ve Balık Klisesi’nin (Church of the Multiple Loaves and Fish) avlusundaki diğer eserlerin yanında yeralmaktadır.
Description: This paper is an extension and updated data of the Migdal mosaic chapter from the writer’s MA dissertation, 1999, unpublished.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/294028
http://hdl.handle.net/11452/11419
ISSN: 1309-047X
Appears in Collections:2008 Sayı 1-2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
1-2_4.pdf436.97 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons