Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11394
Title: İştahsız çocuk ve beslenme tedavisi yaklaşımları
Other Titles: Low appetite child and nutrition therapy approaches
Authors: Toprak, Kadriye
Samur, Gülhan
Keywords: İştahsız çocuk
Sınırlı iştah
Yemek seçme
Besin fobisi
Yeme reddi
Low appetite
Limited appetite
Picky eaters
Food neofobia
Food rejection
Issue Date: 2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Toprak, K. ve Samur, G. vd. (2019). "İştahsız çocuk ve beslenme tedavisi yaklaşımları". Güncel Pediatri, 17(2), 314-324.
Abstract: İştahsızlık, yemek seçiciliği ve besin fobisi gibi beslenme davranışları, özellikle bebeklerde ve küçük çocuklarda çok yaygın görülen sağlık problemleridir. Her bir beslenme davranışının altında önemli fizyolojik sebepler olabileceği gibi psikolojik sebepler de olabilmektedir. Tedavide öncelikli amaç iştahsızlık ve diğer beslenme sorunlarının altında yatan nedenlerin saptanmasıdır. Altta yatan organik bir neden varlığında öncelikli tedavi bu nedenin ortadan kaldırılması olmalıdır. Diğer önemli yaklaşımlardan birisi de çocukta beslenme güçlüğünün türünün saptanmasıdır. Bu durum tedavi yaklaşımlarının etkinliği açısından önem taşımaktadır. Saptanan beslenme sorunlarında çocuk veya bebeğin yaşına uygun beslenme ilkeleri, pratikte beslenme sorununun etkili bir şekilde tedavi edilmesini destekleyebilir. Beslenme güçlüğünün türünün belirlenerek tedavi yöntemlerinin buna yönelik olarak planlanması tedavinin etkinliği açısından önem taşımaktadır.
Lack of appetite and nutritional difficulties such as food selection and food phobia are common health problems in childhood, especially in infants and young children. Under each nutritional behavior, there can be important physiological causes as well as psychological reasons.The primary aim of treatment is to determine the underlying causes of loss of appetite and other nutritional problems. In the presence of an underlying organic cause, priority treatment should be elimination of this cause. One of the other important approaches is the identification of nutritional problems. This situation is important for the effectiveness of treatment approaches. Nutritional principles appropriate for the age of the child or baby may support the effective treatment of nutritional problems in practice. Determination of the nutritional strength of the patient and the planning of treatment methods for it are important for the effectiveness of the treatment.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/776899
http://hdl.handle.net/11452/11394
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2019 Cilt 17 Sayı 2

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17_2_12.pdf615.46 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons