Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1139
Title: 1945-1971 arası dönemde İngiltere'nin Basra Körfezi politikası: Şeyhlikler üzerine bir inceleme
Other Titles: Britain's persian gulf policy between 1945-1971: A study on shaikhdoms
Authors: Kaya, Sezgin
Şimşek, Hüseyin Faruk
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Keywords: Gayrı resmî imparatorluk
Emperyalizm
İngiliz dış politikası
Basra körfezi
Petrol
Informal empire
Imperialism
British foreign policy
Persian gulf
Petroleum
Issue Date: 28-Aug-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Şimşek, H. F. (2018). 1945-1971 arası dönemde İngiltere'nin Basra Körfezi politikası: Şeyhlikler üzerine bir inceleme. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İngiltere, 19. yüzyılın başlarında Hindistan merkezli çıkarlarını koruyabilmek için stratejik bir bölge olan Basra Körfezi'ndeki şeyhlikler ile bir anlaşma ilişkisi içerisine girmiştir. Bu ilişki çerçevesinde, 19. yüzyılın sonlarından itibaren şeyhliklerin dış politikalarını kontrolü altına alan ve emperyal rekabetin yaşandığı bu dönemde başka yabancı güçlerin bölgeye girişini engelleyen İngiltere, 1945 sonrası dönemde Hindistan'ın bağımsızlığını kazanmış olmasına rağmen petrol merkezli yeni çıkarların oluşması üzerine bölge ile olan bağını daha da derinleştirmiştir. Bu dönemden itibaren İngiltere şeyhliklerin iç işlerine daha fazla müdahil olmuş ve şeyhliklerin bürokratik sistemleri, İngiliz diplomatlar ve danışmanlar eliyle bizzat inşa edilmiştir. İngilizler tarafından inşa ve kontrol edilen bürokratik yapı, günümüzde İngiltere'nin bölge ülkeleri üzerindeki yumuşak gücünün de temelini oluşturmaktadır. Bu çalışmada, 1945-1971 yılları arasında İngiltere'nin Körfez bölgesinde izlediği siyaset, emperyalizm teorileri ve gayrı resmî imparatorluk kavramı ışığında analiz edilmektedir.
Britain had formed treaty relations with shaikhdoms in the strategic Persian Gulf in 19th century in order to protect her interests concerning India's and trade routes' protection. By signing treaties, Britain controlled foreign policies of shaikhdoms and prevented other foreign Powers to intervene. After 1945, although India has gained her independence, oil based interests of Britain made her commitment depper in the region. Bureaucratic systems of the shaikhdoms formed by British diplomats and advisers. This British formed and controlled bureaucratic structure is the basis of British soft power in the region. In this study, British foreign policy in the Gulf is analyzed based on theories of imperialism and the term "informal empire".
URI: http://hdl.handle.net/11452/1139
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
525493.pdf2.79 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons