Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1132
Title: Kitlesel zorunlu göçlerin afetselliği: Suriyeli göçü perspektifinden göç yönetiminde yeni yaklaşımlar
Other Titles: Disastrousness of mass influxes: New approaches to migration management from the perspective of Syrian influx
Authors: Parlak, Bekir
Şahin, Ali Utku
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalı/Yönetim Bilimleri Bilim Dalı.
Keywords: Göç
Göç yenetimi
Afet yönetimi
Kitlesel zorunlu göçler
Türkiye'deki Suriyeliler
Sığınma ve mülteci
Migration
Migration management
Disaster management
Mass influxes
Forced migration
Syrians in Turkey
Asylum seeker and refugee
Issue Date: 21-Dec-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Şahin, A. U. (2018). Kitlesel zorunlu göçlerin afetselliği: Suriyeli göçü perspektifinden göç yönetiminde yeni yaklaşımlar. Yayınlanmamıi doktora tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İnsanlık tarihinin önemli toplumsal olaylarından kabul edilebilecek göç olgusu, iki büyük savaşın yaşandığı son yüzyıllık periyotta kitlesel ve zorunlu bir formda kendisini yeniden göstermiştir. Özelikle savaş ve çatışma bölgelerinden kaçarak güvende olacaklarını düşündükleri ülkelerde sığınma arayanların toplu nüfus hareketleri, göç alan toplumları da etkileyerek çeşitli önlemler almaya mecbur bırakmıştır. Arap Baharı adıyla Ortadoğu coğrafyasını etkileyen halk ayaklanmaları, son olarak Suriye'yi bir iç savaşa sürüklemiş; savaştan kaçan yaklaşık altı milyon insan çevre ülkelere sığınmıştır. Bunlar içerisinde üç buçuk milyondan fazla kişiyle en çok sığınmacı barındıran ülke Türkiye olmuştur. Bu tez çalışması, bilinen yöntemlerle yönetilmeye çalışılan kitlesel zorunlu göçlerin göç alan ülkelere olan etkilerinin analizi ve bu etkiler bağlamında kitlesel zorunlu göç yönetiminde yeni bir perspektif sunmak amacındadır. Klasik göç literatürünün sığınmacı odaklı perspektifinden bakışına karşılık, göç alan toplumlar perspektifinden konuyu inceleyen bu çalışma; Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların doğurduğu etkiler üzerinden kitlesel zorunlu göçlerin afetselliğini değerlendirmekte ve bütünleşik afet yönetimi sistemlerinin kitlesel zorunlu göçlerin yönetiminde uygun bir araç olduğu iddiasını taşımaktadır.
One of the most important social incidents of the mankind history, migration, has been appeared again in the last century in which two great wars have been experienced, in a form of mass and forced migration. This mass influxes of asylum seekers fleeing from war and conflict zones to safe countries, have also effected immigrant receiving countries and forced these countries to take measures against this mass influxes. Approximately six million people fleeing from war in Syria caused by the grassroots movements named as the Arab Spring which has effected the Middle East, have found asylum in neighbouring countries. More then three and a half million asylum seekers, Turkey is the country hosting the biggest asylum seeker population. The main purpose of this thesis is to analyze the effects of mass influxes which are trying to be managed by the already known methods to the immigrant receiving countries and in regard to these effects to offer a new approach for the management of the mass influxes. Against the asylum seeker centered view of the classical migration literatüre, this thesis analysis the subject from the point of immigrant receiving countires. According to this perspective, this thesis evaluates the disastrousness of mass influxes with regard to the effects of the Syrian asylum seekers in Turkey and argues that integrated disaster management systems are effective tools fort he management of the mass influxes.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1132
Appears in Collections:Doktora Tezleri / PhD Dissertations

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
533506.pdf7.05 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons