Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1129
Title: Türkiye'de vergi affı uygulamaları ve kuşaklar açısından mükelleflerin vergi affından etkilenmeleri konusunda nicel bir araştırma
Other Titles: A quantitative research on tax amnesty practices in Turkey and tax amnesty of taxpayers in terms of generations
Authors: Erdem, Metin
Yılmaz, Semiha
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Maliye Anabilim Dalı.
Keywords: Kuşaklar
Vergi
Af
X
Generation
Tax
Amnesty
SPSS
Y
Issue Date: 7-Dec-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, S. (2018). Türkiye'de vergi affı uygulamaları ve kuşaklar açısından mükelleflerin vergi affından etkilenmeleri konusunda nicel bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Vergi afları ülkemizde hükümetler tarafından sık sık uygulanmaya başlanan yaygın bir mali araç haline gelmiştir. Toplumsal çalkantılar ve ekonomik krizlerin ardından hem bir toplumsal mutabakat ortamına ulaşılması hem de karşılaşılan ödeme güçlüklerinin giderilmesinde yapılacak kapsamlı bir vergi reformu ile birlikte uygulandığında, vergi aflarının, vergisel uyumunu artırıcı olduğu genellikle kabul edilmektedir. Ancak vergi uyumu, vergi aflarının siyasi propaganda aracı olarak kullanılması, sonrasında kapsamlı vergi reformlarının gerçekleştirilmemesi ve kısa vadeli gelir kaynağı olarak görülmesi hatta adeta bir vergi tahsilat yöntemine dönüşecek şekilde sıkça başvurulan bir araç olması nedenleriyle olumsuz etkilenmektedir. Diğer taraftan son dönemde kuşak kavramının pek çok sektörde dikkate alınarak, hedef kitlelerin belirlendiği ve bu tepkilerine göre çözümler oluşturmaya çalıştığı görülmektedir. Çalışmamızda vergi uyumu açısından kuşakların bakış açılarının ortaya çıkarılması hedeflenmiştir. Bu çalışmada 400 KOBİ'ye 42 soruluk anket yapılmıştır. Anket sonuçları SPSS analizi ile yorumlanarak paylaşılmıştır. Çıkan sonuçlar vergi affına bakış açısından çok önemli farklılıklar taşımamaktadır. Bununla birlikte BB ve Y kuşağının vergi aflarına bakışının birbirine daha yakın olduğu söylenebilir.
Tax amnesty has become a common financial instrument which is being implemented much more frequently by governments in our country. Following social turbulence and economic crisis, with both the achievement of a social consensus and a comprehensive tax reform in the face of the difficulties of payment, there is consensus that tax amnesty has an increasing effect in tax compliance. However, tax compliance is negatively affected by the use of tax amnesty as a means of political propaganda, the failure to carry out comprehensive tax reforms and the fact that it is seen as a source of short-term income, and even as a tool that is freguently referred to as a tax collection method. On the other hand, considering the concept of generation in many sectors recetly, it is observed that the target groups are determined and they are trying to create solutions according to these reactions. In this study, it is aimed to reveal the perspectives of generations in terms of tax compliance. In this study, questionnaires including 42 questions were conducted to 400 SMEs. The results of the questionnaires were interpreted and shared with SPSS analysis. No significant differences from the point of view of tax amnesties of the results. However, it can be said that the BB and Y generation have a close look at the tax amnesties.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1129
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
533230.pdf14.45 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons