Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1128
Title: Bursa'daki imam-hatipler ile müezzin-kayyımların meslekî yeterliliği ve yaygın din eğitimindeki rolü
Other Titles: The professional competence of imam-hatip and muezzin-kayyim and their role in common-public religious education in Bursa
Authors: Ay, M. Emin
Ayvaz, Durmuş
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı/Din Eğitimi Bilim Dalı.
Keywords: Bursa
İmam-hatip
Müezzin-kayyım
Yaygın din eğitimi
Bursa
Imam-hatib
Muezzin-Kayyım
Common-public religious education
Issue Date: 17-Dec-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ayvaz, D. (2018). Bursa'daki imam-hatipler ile müezzin-kayyımların meslekî yeterliliği ve yaygın din eğitimindeki rolü. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: İslâm tarihinde irşad ve tebliğ görevini ilk kez yerine getiren şüphesiz Hz. Peygamber (as)'dir. Bu kutsal vazife günümüzde imam-hatip ve müezzin-kayyımlar başta olmak üzere din görevlilerinin rehberliğinde sürdürülmektedir. Yaygın din eğitimi kapsamında değerlendirilen bu faaliyetler ülkemizde yaklaşık son yüzyıldır Diyanet İşleri Başkanlığı kontrol ve gözetimi altında yapılmaktadır. Başkanlık tarafından bu alanda vatandaşlara yönelik ciddi faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Günümüzde bu bağlamda Kur'ân Kurslarındaki öğreticiler tarafından düzenli olarak verilen eğitim-öğretimin dışında, belli günlerde vaizler, ancak daha sıklıkla imam-hatipler ve zaman zaman onların yardımcıları konumundaki müezzin-kayyımlarca yaygın din eğitimi aktarılmaya devam edilmektedir. Bu noktada imam-hatipler ile müezzin-kayyımların meslekî yeterlilikleri de önem arzetmektedir. İşte bu araştırmada Bursa merkez ve ilçelerinde yapılan bir anket sonucu bu din görevlilerinin meslekî yeterlilikleri ve yaygın din eğitimindeki rolleri değişik yönleriyle ele alınmaya çalışılmıştır.
In the history of Islam, the first person who informed people about religion and showed the true path is the Prophet Muhammad (pbuh). This sacred duty is carried out, today, under the guidance of religious officials, especially imam-hatib and muezzin-kayyım. These activities, which are evaluated within the scope of common-public religious education, have been carried out in our country for nearly the last century under the control and supervision of the Presidency of Religious Affairs. The Presidency carries out serious activities for citizens in this field. Nowadays, in this context, outside the regular education given by Qur'an teachers in Qur'an course, common religious education continues to be given regularly by preachers on certain days, but more often by imam-hatib and from time to time their assistants of muezzin-kayyım. At this point, professional qualifications of imam-hatib and muezzin-kayyım are important. In this study, it is tried to examine the professional qualifications of the religious officials and their roles in the common religious education with different aspects.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1128
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
533169.pdf1.04 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons