Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1125
Title: Nato'nun Afganistan'a müdahalesi çerçevesinde Türkiye – Afganistan ilişkilerinin incelenmesi (2001-2016)
Other Titles: Study of Turkey – Afghanistan relations in the frame of NATO's interference in Afghanistan (2001-2016)
Authors: Canbolat, İbrahim
Jurat, Baburuddin
Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.
Keywords: Afganistan
Türkiye
11 Eylül 2001 saldırısı
Taliban
NATO müdahalesi
Afghanistan
Turkey
11 September 2001 Attacks
Taliban
The NATO intervention
Issue Date: 13-Dec-2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Jurat, B. (2018). Nato'nun Afganistan'a müdahalesi çerçevesinde Türkiye – Afganistan ilişkilerinin incelenmesi (2001-2016). Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Tarihte M.Ö.bininci yıldan 5. Yüzyıl'a kadar Aryana, 5.Yüzyıl'dan 19. Yüzyıl'a kadar Horasan ve 19. Yüzyıl'dan buyana Afganistan olarak bilinen coğrafya, sahip olduğu jeopolitik konumu sebebiyle tarih boyunca birçok devletlerin istilasına uğramıştır. Bunlardan biri de 11 Eylül 2001 saldırılarından sonra ABD başta olmak üzere NATO'nun Afganistan'a müdahalesidir. 11 Eylül 2001 tarihinde ABD'ye dünyanın en büyük terör saldırılarından birisi yapılmıştır. ABD yönetimi, terör örgütüne mensup Usame Bin Ladin'i saldırılardan sorumlu tutarak Afganistan'daki Taliban yönetiminden Usame Bin Ladin'i teslim edilmesini talep etmiştir. Taliban yönetimi ret cevabı verince, ABD/NATO 7 Ekim 2001 tarihinde Afganistan'a "Sınırsız Özgürlük" adını verdiği hava taarruzunu başlatmıştır. Müdahalenin ardından Afganistan'da yeni yönetimin temelini atmak için Almanya'nın Bonn kentinde taraflar bir araya gelmişlerdir. Bonn anlaşması sonucu, Afganistan'ın bugünkü yönetiminin temeli atılmıştır. Çalışmada, NATO'nun Afganistan'a müdahalesi çerçevesinde Türkiye – Afganistan ilişkileri ele alınmıştır. Türkiye 2001 sonrası Afganistan'ın yeniden imarına ve istikrara kavuşmasına bölgesel imar ekipleri, ISAF komutasındaki askeri mevcudiyeti, Afgan polisinin eğitimi ve TİKA'nın proje/faaliyetleri vasıtasıyla destek vermektedir.
The geography, Aryana from the millennium to the 5th century BC, Khorasan from the 5th century to the 19th century and known as Afghanistan since the 19th century has been invaded by many states throughout the history due to its geopolitical position. One of these is NATO's intervention in Afghanistan after the September 11, 2001 attacks. On September 11, 2001, one of the largest terrorist attacks in the world was made to the US. The US administration demanded Osama bin Laden responsible for the attacks belonged to a terrorist organization, from the Taliban administration in Afghanistan. When the Taliban administration rejected the US demand, the US / NATO launched an airsrike on October 7, 2001, calling Afghanistan "Unlimited Freedom". After the intervention, the parties came together in Bonn, Germany, to lay the foundation for the new administration in Afghanistan. As a result of the Bonn agreement, the foundation of today's administration of Afghanistan was laid. Turkey provides support after 2001 to attain regional reconstruction teams in Afghanistan's reconstruction and stability, military presence in the ISAF command, the training of Afghan police through the TIKA projects/ activities.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1125
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
533086.pdf5.43 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons