Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1124
Title: Dünya sınıfında imalat kavramı ve bir lojistik uygulaması
Other Titles: World class manufacturing and a logistics implimentation
Authors: Sezen, H. Kemal
Geçgil, Evren
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Ekonometri Anabilim Dalı/Yöneylem Araştırması Bilim Dalı.
Keywords: Yalın yönetim
Dünya sınıfında imalat
Endüstri 4.0
Tedarik zinciri
Lojistik
Lean management
World class manufacturing
Industry 4.0
Supply chain
Logistic
Issue Date: 16-Jan-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Geçgil, E. (2019). Dünya sınıfında imalat kavramı ve bir lojistik uygulaması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: 1900'lü yılların baslarında otomobilin ilk seri üretimleri Amerika ve Avrupa kıtasında baslamasına ragmen, 1970'li yıllarla beraber Japon otomobil endüstrisi, yalın yönetimle rekabet üstünlügünü ele geçirmistir. Dünya sınıfında imalat kavramı 1995'li yıllarda yalın yönetimin bir devamı olarak Japonya'da ortaya atılmıs ve tüm dünyada birçok üretim sirketi tarafından benimsenerek; bu sirketlere rekabet avantajları saglamıstır. Bu dogrultuda yazında ilk olarak Yalın Yönetim felsefesi deger ve kayıp kavramlarıyla beraber ortaya koyularak, dünya sınıfında imalat kavramına giris yapılmaya çalısılmıstır. Dünya sınıfında imalat bölümünde, WCM' in yapısı ortaya koyularak, görevli olan birimler ve kullanılan teknikler açıklanmaya çalısılmıstır. Avrupa ve Amerika kıtasında 2008' li yıllarda hissedilen ekonomik krizler aslında Asya kıtasına kaymıs olan üretim üstünlügünün ilk somut göstergeleridir. Bu eksen kaymasını geri kazanmak için, son dönemde endüstri 4.0 adında Almanya merkezli bir kavram dile getirilmistir. Dolayısıyla dünya sınıfında imalat kavramına endüstri 4.0 baslıgı eklenerek çalısmaya vizyon kazandırılmaya çalısılmıstır. Uzmanlasmaya dayalı gelisen seri üretimler, küresellesen dünyayı bir pazar haline dönüstürmüs, buna paralel olarak kıtalar arası tasıma faaliyetleri ile lojistik kavramı daha önemli hale gelmistir. Bu dogrultuda yazında, tedarik zinciri ve lojistik kavramının ne oldugu ve çerçevesi ortaya koyulmaya çalısılmıstır. Yazının uygulama bölümü, üretim yapan bir fabrikada, dünya sınıfında imalat birimlerden biri olan lojistik uygulamalarıyla somutlastırılmaya çalısılmıstır.
Although the early steps of automobile manufacturing started by 1900 at America and Europe, after 1970 Japan manufactures has taken the leadership with lean management. World class manufacturing, which is a new version of lean management was first practised by Japans after 1995 and started to be used by different manufacturing plants all over the world. In this view, in first section, lean management philosophy, waste and value definitions are given as a base of world class manufacturing. Later on concept of world class manufacturing, its structure, pillars, technics are tried to be figured out in the second section. The economic crisis at America and Europe by 2008 was a brief indicator of losing leadership of manufacturing to Asia. Industry 4.0 is shown as a recovery plan by Germany, to regain the manufacturing leadership to Europe. Hence, in third section, Industry 4.0, its concepts, what it is, is tried to be explained to have a vision of what manufacturing will be like in the future. Specialism and mass production has turned futher countries into markets. Logistics and its concept has became more and more important as a result of global deliveries of the goods. In the final section, logistics activities as a pillar of world class manufacturing will be practised in a manufacturing plant.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1124
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
533032.pdf5.06 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons