Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1122
Title: Sergei Prokofiev'in müziği ve no.2 op.94 re majör keman-piyano sonatı
Other Titles: The music of Sergei Prokofi̇ev and no.2 op.94 d majorviolin-piano sonata
Authors: Çalgan, Görkem
Balıklıpınar, Beste Bahar
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Müzik Anasanat Dalı/Yaylı Çalgılar Sanat Dalı.
Keywords: S.Prokofiev
Sonat
Keman
Sonata
Violin
Issue Date: 30-Nov-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Balıklıpınar, B. B. (2018). Sergei Prokofiev'in müziği ve no.2 op.94 re majör keman-piyano sonatı. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Sergei Prokofiev 19. ve 20. yüzyılda yaşayan önemli bir besteci ve piyanisttir. Yaşadığı dönemde Ekim Devrimi, İkinci Dünya Savaşı ve Sovyetler Birliği'nin kurulması gibi siyasi olaylar meydana gelse de keman repertuvarına pek çok eser kazandırmıştır. Bestecinin no: 2 op.94 Keman-Piyano Sonatı ilk olarak flüt için yazılmış ardından keman virtiözü David Oistrakh'ın özel isteği ile keman-piyano için uyarlanmıştır. İlk olarak David Oistrakh tarafından seslendirilmiştir. Bu çalışmada, eserin form incelemesi, bestecinin hayatı, müzikal stili, stiline etki eden yaşanmışlıkları, yaşadığı dönemin sanat akımları ve dönemin getirdiği siyasi karışıklıkları, diğer keman eserleri ile çalışmaya adını veren keman-piyano sonatı ve diğer keman sonatları karşılaştırılmıştır. Eser ülkemizde icra edilse de Avrupa ülkeleri ve Amerika'da daha sık yorumlanmaktadır. Teknik açıdan ustalık gerektiren, müzikal erişkinliğe sahip bir eser olarak kendini kabul ettirmiş, keman repertuvarında önemli bir yere sahip olmuştur. Çalışmanın hedefi Prokofiev ve müziğini anlamak, çalışmaya konu olan eseri form açısından kavramak ve eseri yorumlamak isteyenlere ışık tutmaktır.
Sergei Prokofiev is an important composer and pianist lived in the 19th - 20th century. Although political events such as the October Revolution, the Second World War and the establishment of the Soviet Union have taken place, he has brought many works to the violin repertoire. Composer's no: 2 op.84 Violin-Piano Sonata was first written for flute and then adapted to violin-piano with the special request of violin virtuoso David Oistrakh. It was first performed by David Oistrakh. In this study, violin-piano sonatas and other violin sonatas, which gave a name to other violin works, were compared with the works of form examination, life of composer, musical style, influences of experiences on style, art movements and periodicals. Although the work is performed in our country, it is interpreted more frequently in European countries and United States of America. Technically demanding mastery, his works have been recognized as an important work with musical adulthood, and his work have been placed in the violin repertoire. The aim of this thesis is to shed light to the ones who wants to understand the composer, his music, to understand his music in terms of form.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1122
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
532972.pdf2.24 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons