Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11211
Title: Anatomik yapıların sesin harmonik yapısı ve tını değişiklikleri üzerindeki etkileri
Other Titles: Effects of anatomical structures on harmonic structure and timbre changes of sound
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü.
Helvacı, Ayhan
Keywords: İnsan sesi
Ses kalitesi
Anatomik yapılar
The human voice
Voice quality
Anatomic structures
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Helvacı, A. (2005). "Anatomik yapıların sesin harmonik yapısı ve tını değişiklikleri üzerindeki etkileri". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 18(1), 123-134.
Abstract: Ses, insanın çevresiyle iletişim ve etkileşiminde rol oynayan temel öğelerin ya da gereçlerin başında gelir. Günümüzde insanda oluşabilen ses problemleri gelişen tıp sayesinde daha kolay anlaşılmakta ve tedavi edilmektedir. Bu gelişmeler anatomik yapıların müzikal ses kalitesine etkilerinin tespitini de kolaylaştırmıştır. Bu çalışmada, ses üretimindeki fizyolojik faktörlerden yararlanılarak, insanın ses üretim sistemindeki anatomik yapılarının ses kalitesi üzerindeki etkileri araştırılmış, elde edilen bulgular tartışılarak değerlendirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi A.B.D. ve Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi A.B.D. da en az bir yıl ve daha fazla programlı ses eğitimi alan, rastlamsal yöntemle belirlenen ana çalgı şan ve bireysel ses eğitimi dersi öğrencileri oluşturmaktadır.
Voice is one of the main elements or instruments which play a role in human communication and interaction. In fact, communication becomes almost impossible in situations where voice doesn't exist. Human being receives analyses, interpret and process voices, converting them into various forms of expression. In this study, drawing on the physiological factors in the production of voice, the effects on the quality of voice, of the anatomical structures in the phonation system were investigated, and the findings obtained were discussed. The scope of this research is the students from the department of Fine Arts Education’s music teacher training programs of Gazi University Education Faculty and Uludag University Education Faculty.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000152312/5000138121.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/11211
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2005 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_9.pdf199.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons