Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1121
Title: Ğânim Kaddûrî El-Hamed ve Kur'ân ilimlerine dair çalışmaları
Other Titles: Ghanem Kaddouri Al-Hamad and his contri̇buti̇on to Holy Qur'an studi̇es
Authors: Çetin, Abdurrahman
Wazir, Qusai Talat Abdullah Ba
Bursa Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı/Tefsir Bilim Dalı.
Keywords: Ğânim el-Hamed
Kur’ân-ı Kerîm
Tecvîd ilmi
Ses bilimi
Kıraat
Resmü’l-Mushaf
Kur’ân İlimleri
Irak
Ghanem Al-Hamad
Qur'an
Phonetic studies
Qiraat
Qur'anic studies
Iraq
Tajweed
Orthography of Qur’an
Issue Date: 30-Nov-2018
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Ba, Wazir Q. T. A. (2018). Ğânim Kaddûrî El-Hamed ve Kur'ân ilimlerine dair çalışmaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Abstract: Bu yüksek lisans tezi, Kur'ân İlimlerinin çeşitlerinde katkısı olan çağdaş âlimlerinden Ğânim Kadûrî el-Hamed'in hayatı ve çalışmaları üzerine yapılan bir araştırmadır. Müellifimiz 1950 yılında Irak'ın kuzey tarafında bulunan Tikrît şehrinde dünyaya gelmiş, Musul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde lisansı, Mısır'daki Daru'l-Ulûm Fakültesinde yüksek lisansı ve Bağdat Üniversitesinde Doktora öğretimini tamamlamıştır. Halen kuzey Irak'ta yaşamaktadır. Tecvîd ve Resmü'l-Mushaf başta olmak üzere, müellifimizin Kur'an ilimleri alanında birçok çalışması vardır. Toplamda 28 telif, 33 tahkik kitabı ve 70 civarında makalesi bulunmaktadır. Onun Tecvîd ve Resmü'l-Mushaf'a dair görüşleri çalışmamızın ikinci ve üçüncü bölümünde ayrıntılı olarak ele alınmıştır.
This master's degree thesis is a research on the life and works of Ghanem Kaddouri Al-Hamad, one of the contemporary scholars who contributed to the several of the Qur'anic studies. He was born in 1950 in Tikrit-Iraq. He got / graduated from the Faculty of Arts - Mosul University in 1971. After that, he joined the Faculty of Dar Al-Ulum in Egypt and gained his master's degree in 1976, and then he obtained his Ph.D. from Baghdad University in 1982. He is still lives in north of Iraq. He has many studies in the field of Qur'anic studies, especially Tajweed and Orthography of Qur'an. Totally, he has 61 published books, about 70 articles, and many other unpublished books. His Opinions about Tajweed and Orthography of Qur'an had been discussed in details in the second and third parts of our study.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1121
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
532959.pdf4.68 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons