Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11160
Title: Çok katmanlı plastik parçaların sıcak plaka kaynağı için geliştirilen bir sistemin etkin proses parametrelerinin iyileştirilmesi
Other Titles: Improving effective process parameters of a system developed for hot plate welding of multi-layered plastic parts
Authors: Çakır, M. Cemal
Uyar, Abdullah
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
0000-0001-6207-373X
0000-0003-0816-4029
Keywords: Plastiklerde kaynak işlemi
Hot plate welding
Sıcak plaka kaynağı
Proses parametreleri
Optimizasyon
Weldingprocess in plastics
Processparameters
Optimization
Issue Date: 26-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Uyar, A. (2019). Çok katmanlı plastik parçaların sıcak plaka kaynağı için geliştirilen bir sistemin etkin proses parametrelerinin iyileştirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada, endüstriyel seri üretimde en çok kullanılan kaynak prosesi olan sıcak plaka kaynağı ele alınmış, lupolen 4261AG malzemeden üretilmiş plastik parçalara uygulanan sıcak plaka kaynağı araştırılmıştır. Sıcak plaka kaynağı, ısıtılmış takım plakası kullanılarak iki plastik parçanın kaynaştırılması işlemidir. İşlemde her bileşen üzerindeki bir kaynak kabartısı veya kordon, sıcak plaka ile temas ettirilir ve ısı, kaynak kabuğunun erimesine neden olur. Sonrasında parçalar birbirine bastırılır. Bu çalışmada kaynaklı parçalar arasındaki en yüksek mukavemet için en uygun sıcaklığın belirlenmesine çalışılmış, en uygun kaynak eritme kuvveti ve en uygun malzeme davranışı kopma testleri, hasar analizleri ve microtome testleri ile belirlenmiştir. Yapılan bu test sonuçlarına göre kaynak parametreleri fiziksel olarak belirlenmiş, iyileştirmeler yapılmış, gereksiz enerji giderleri engellenmiş, kaynak süreleri optimize edilmiştir.
In this study, hot plate welding, which is the most widely used welding process in industrial series production, has been discussed and hot plate welding applied to plastic parts made of lupolen 4261AG material has been investigated. Hot plate welding is the process of fusing two plastic pieces using the heated tool plate. In the process, a welding fluff or bead on each component is contacted with the hot plate and heat causes the welding shell to melt. Then the pieces are pressed together. In this study, it was tried to determine the optimum temperature for the highest strength among the welded parts, the most suitable welding melting force and the most suitable material behavior were determined by breaking tests, damage analyzes and microtome tests. According to the results of this test, the welding parameters were determined physically, improvements were made, unnecessary energy costs were prevented and welding times were optimized.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11160
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
596601.pdf2.27 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons