Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11159
Title: Nadir görülen bir venöz port komplikasyonu: Supraventiküler taşikardi
Other Titles: A rare venous port complication: Supraventriculer tachycardia
Authors: Yoldaş, Tamer
Ertuğrul, İlker
Kayalı, Şeyma
Örün, Utku Arman
Karademir, Selmin
Çandır, Mehmet Onur
Keywords: Supraventriküler
Taşikardi
Venöz
Port
Katater
Supraventricular
Tachycardia
Venous
Port
Catheter
Issue Date: 21-Aug-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yoldaş, T. vd. (2016). "Nadir görülen bir venöz port komplikasyonu: Supraventiküler taşikardi". Güncel Pediatri, 14(1), 50-52.
Abstract: İmplante edilebilir santral venöz port kateterleri uzun dönem kemoterapi uygulanacak çocuklarda sıklıkla kullanılmaktadır. Bu kataterler kardiyak aritmiyi de içeren bir takım komplikasyonlara neden olabilirler. T hücreli akut lenfoblastik lösemi tanısı ile kemoterapi uygulanan on yaşındaki hastaya venöz port katateri takıldı. İşlem öncesi fizik muayene, laboratuvar bulguları, elektrokardiyografi ve ekokardiyografisi normaldi. Port kateteri takıldıktan sonra kısa süreli çarpıntı hissi olan hastanın bu sırada kalp hızının 200 atım/dakika olduğu ancak kısa sürede normal sinüs ritmine döndüğü görüldü. Port kateterinin distal ucunun sağ atriyum içinde olduğu direkt grafide görüldü. Port kataterinin biraz geri çekilmesi ile taşikardi atakları sona erdi. Çocuklarda santral venöz katetere bağlı supraventriküler taşikardi (SVT) hakkında az sayıda yayın bulunmaktadır. Burada santral venöz port kateteri yerleştirilmesinden sonra SVT atağı gelişen bir çocuk olguyu ve bu olgunun tedavisini sunmayı amaçladık.
Implantable central venous port catheters are widely used in the management of children with cancer undergoing long term chemotherapy. These catheters can manifest a number of complications such as arrhythmia. Central venous port catheter was placed on a ten years old boy for chemotherapy. Before insertion of port catheter his physical examination, laboratory parameters, electrocardiography and echocardiography were normal. The patient felt palpitations shortly after the insertion of the port catheter. At that time the heart rate was 200 beats/minute but immediately normal sinus rhythm was restored. A chest roentgenogram revealed that the distal fragment of the port catheter was inside the right atrium. The port catheter was pulled back somewhat and then tachycardia attacks stopped. To our knowledge there are a few reports of supraventricular tachycardia (SVT) in children associated with central venous port catheter. Here we aimed to present a pediatric case with SVT after placement of central venous port catheter and his management.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/902890
http://hdl.handle.net/11452/11159
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2016 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_1_8.PDF307.78 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons