Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11155
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorKaymaz, Nazan-
dc.contributor.authorCevizci, Sibel-
dc.contributor.authorYıldırım, Şule-
dc.contributor.authorAylanç, Hakan-
dc.contributor.authorBulur, Nurcan-
dc.contributor.authorGencer, Meryem-
dc.contributor.authorTopaloğlu, Naci-
dc.contributor.authorBinnetoğlu, Fatih Köksal-
dc.contributor.authorTekin, Mustafa-
dc.contributor.authorBattal, Fatih-
dc.contributor.authorCoşar, Emine-
dc.date.accessioned2020-06-12T13:27:55Z-
dc.date.available2020-06-12T13:27:55Z-
dc.date.issued2016-02-23-
dc.identifier.citationKaymaz, N. vd. (2016). "The characteristics of non-diabetic mothers with macrosomic newborns". Güncel Pediatri, 14(1), 23-29.tr_TR
dc.identifier.issn1304-9054-
dc.identifier.issn1308-6308-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/902883-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/11155-
dc.description.abstractIntroduction: Fetal macrosomia is a condition with heterogeneous etiologic factors and its’ frequency is increasing in recent years. Many macrosomic infants are born without any risk factors and accurate prediction of macrosomia is not possible with only single risk factor. The aim of this study was to research the characteristics of healthy mothers without diabetes who gave birth to macrosomic infants. Materials and Methods: This case-control study comprised 291 healthy pregnant women who were monitored and delivered at Mardin Women and Children’s Hospital. Inclusion criteria were (a) no disease or conditions that may affect birth weight, (b) normal healthy pregnancy and (c) singleton live infants born between 37-42 weeks with no structural defects. A birth weight above 4.000 g was defined as macrosomic neonate. The study group was divided in two; group 1 had a birth weight less than 4.000 g and group 2 had a birth weight above 4.000 g. Characteristics of mother and newborn were analyzed to determine any association with macrosomia. Results: The logistic regression analysis results indicated that the risk of macrosomic infant were male gender of the infant [odds ratio (OR): 3.39; 95% confidence interval (CI): 2.010-5.211; p<0.001], maternal age being above 35 years (OR: 2.25; 95% CI: 1.919-4.005; p=0.026) and duration of gestation being above 40 weeks (OR: 1.72; 95% CI: 1.103-2.949; p=0.009). Conclusions: There are various factors behind having a macrosomic infant in the absence of glucose intolerance.These risk factors should be taken into consideration for possible complication of macrosomia and mothers with the risk factors should be informed.en_US
dc.description.abstractGiriş: Fetal makrozomi heterojen etiyolojik faktörlere sahip bir durumdur ve sıklığı son yıllarda giderek artmaktadır. Birçok makrozomik bebek belli bir risk faktörü olmaksızın doğar ve makrozominin doğru tahmini tek bir risk faktörü ile öngörülemez. Bu çalışmanın amacı makrozomik bebek doğuran diyabeti olmayan sağlıklı annelerin özelliklerini araştırmaktır. Gereç ve Yöntem: Bu olgu-kontrol çalışması Mardin Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesi’nde izlenmiş ve doğum yapmış 291 sağlıklı gebe kadından oluşmaktadır. Çalışmaya dahil edilme kriterleri (a) doğum ağırlığını etkileyecek hastalık veya durum olmaması, (b) normal sağlıklı gebelik ve (c) 37-42 hafta arası yapısal defekti olmayan tekiz bebek doğurma idi. Dört bin gr üzeri doğum ağırlığı makrozomi olarak tanımlandı. Çalışma grubu ikiye ayrıldı; grup 1 4,000 gr altı doğum ağırlığı ve grup 2 4,000 gr üzeri doğum ağırlığı. Anne ve bebek özelliklerinin makrozomi ile ilişkisi olup olmadığı incelendi. Bulgular: Lojistik regresyon analizi sonuçlarına göre makrozomik bebek sahibi olma riskleri erkek cinsiyet [odds oranı (OR) 3,39, %95 güven aralığı (GA): 2,010-5,211; p<0,001], anne yaşının 35 üstü olması (OR 2,25, %95 GA: 1,919-4,005; p=0,026) ve gestasyon haftasının 40 üstünde olması (OR 1,72, %95 GA: 1,103-2,949; p=0,009) olarak bulundu. Sonuç: Glikoz intoleransı olmadığı durumlarda makrozomik bebek sahibi olma ile ilişkili çeşitli faktörler bulunmaktadır. Makrozominin olası komplikasyonları açısından bu risk faktörleri bilinmelidir ve risk faktörlerine sahip anneler bilgilendirilmelidir.tr_TR
dc.language.isoentr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccesstr_TR
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectNewbornen_US
dc.subjectBirth weighten_US
dc.subjectMacrosomiaen_US
dc.subjectHealthy pregnancyen_US
dc.subjectYenidoğantr_TR
dc.subjectDoğum ağırlığıtr_TR
dc.subjectMakrozomitr_TR
dc.subjectSağlıklı gebeliktr_TR
dc.titleThe characteristics of non-diabetic mothers with macrosomic newbornsen_US
dc.title.alternativeMakrozomik bebek doğuran diyabeti olmayan annelerin özellikleritr_TR
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage23tr_TR
dc.identifier.endpage29tr_TR
dc.identifier.volume14tr_TR
dc.identifier.issue1tr_TR
dc.relation.journalGüncel Pediatri / The Journal of Current Pediatricstr_TR
Appears in Collections:2016 Cilt 14 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_1_4.PDF349.93 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons