Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11115
Title: Gerotor tipi pompalarda rotor-stator grubu ile gövde eşleşme optimizasyonu yapılarak pompa verimliliğinin arttırılması
Other Titles: Improving the efficiency on gerotor type pumps by optimization between rotor-stator set and pump body
Authors: Karagöz, İrfan
Keyif Aras, Elif
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Makine Mühendisliği Anabilim Dalı.
0000-0003-0944-1593
0000-0002-7442-2746
Keywords: Pompa
Pump
Dişli pompa
Gear pump
Gerotor
Stator
Rotor
Issue Date: 30-Sep-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Keyif A. E. (2019). Gerotor tipi pompalarda rotor-stator grubu ile gövde eşleşme optimizasyonu yapılarak pompa verimliliğinin arttırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: İçten dişli pompaların bir çeşidi olan gerotor pompalar, rotor (dış dişli) ve stator (iç dişli) adı verilen 2 alt elemandan oluşan basit yapılı, küçük ve sessiz çalışan pompalardır. Bu çalışmada gerotor tipi pompalarda, pompa verimi üzerinde rotor-stator grubu ve gövde arası boşluğun (paket boşluğu) etkisi araştırılmıştır. Rotor-stator grubu ve gövde arasında 30-40μm, 40-50μm, 50-60μm ve 60-70μm boşluk olacak şekilde, boyutları aynı olan 10’ar adet pompa için eşleşmeler yapılmış ve toplam 40 adet pompa montajı yapıldıktan sonra debi ve tork testlerine tabi tutulmuştur. Yapılan testler 20 bar sabit basınçta ve 600-1000-1500 ve 2000 dev/dk hızlar için yapılmıştır. Elde edilen veriler ile pompa hacimsel, mekanik ve toplam verimleri hesaplanmıştır. Sonuçlar her bir paket boşluğu için kıyaslanmış ve optimum performans için uygun paket boşluğu belirlenmiştir.
Gerotor pumps, which are a kind of internal gear pumps, are consisting of 2 sub-parts which are rotor (external gear) and stator (internal gear). Gerotor pumps are simple, small and work with low noise. In this study, the effect of the clearance between rotor-stator group and pump body on pump efficiency was investigated in gerotor type pumps. The clearance between the rotor-stator group and the pump body was defined as 30-40μm, 40-50μm, 50-60μm and 60-70 μm and were matched for same sized 10 pumps for each clearence and a total of 40 pumps were produced and subjected to flow and torque tests. The tests were carried out at a constant pressure of 20 bar and for speeds of 600-1000-1500 and 2000 rpm. Pumps volumetric, mechanical and total efficiencies were calculated with the obtained data. The results were compared for each package gap and the appropriate package gap was determined for optimum performance.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11115
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
595763.pdf3.54 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons