Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11105
Title: U. Ü. Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü özel yetenek birinci aşama sınavını kazanan öğrencilere uygulanan testler arasındaki ilişki
Other Titles: An investigation on the relationship among the special ability tests applied to the entrance examination to the Department of Physical Education and Sports at Uludag University
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Beden Eğitimi ve Spor Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Biyoistatistik A.B.D.
Erden, Salih
Akça, Aygül
Korkmaz, Faruk
Ediz, Bülent
Keywords: Dayanıklılık
Dikey sıçrama
Esneklik
Sürat koşusu
Endurance
High jump
Streching
Speed running
Issue Date: 2005
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erden, S. vd. (2005). "U. Ü. Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü özel yetenek birinci aşama sınavını kazanan öğrencilere uygulanan testler arasındaki ilişki". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 18(1), 83-92.
Abstract: Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü’ne girişte yapılan özel yetenek sınavlarında kullanılan testler arasındaki ilişkileri bulmak amacıyla yapılmıştır. Araştırma U.Ü. Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü özel yetenek sınavına katılan 122 bayan ve 228 erkek aday öğrenci üzerinde yapılmıştır. Sonuç olarak, erkeklerde ve bayanlarda dayanıklılık ile 10 metre ve 30 metre koşu değerleri arasında istatistiksel bir ilişki bulunmuştur(p<0,001). Bayan ve erkeklerin dikey sıçrama değerleri ile 10 ve 30 metre koşu değerleri arasında istatistiksel olarak bir ilişki bulunmuştur (p<0,001). Bayanlarda ve erkeklerde esneklik değerleri ile dayanıklılık, dikey sıçrama, 10 ve 30 metre koşu değerleri arasında ise anlamlı bir ilişki bulunamamıştır (p>0,05).
This study has been done to prove relationships between the exercises which have been done in the special ability examination done to enter physical Educational and Sport Departments. Research has been done on 122 female and 228 male students who succeeded in the entrance examination for the Department of Physical Education and Sports, Faculty of Education, U.University. The results of the study about endurance between 10 and 30 meter running values of the males and females were linear (p<0,001). It has been found out that high jumping values of males and females were also significant in 10 and 30 meter values (p<0,001). No significant relationship has been found between the streching values of males and females and, endurance, high jumping, 10 meter and 30 meter values (p>0,05).
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000152309/5000138118.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/11105
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2005 Cilt 18 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
18_1_6.pdf543.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons