Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11082
Title: Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü son sınıf öğrencilerinin benlik ve mesleki benlik kavramları arasındaki bağdaşım düzeylerini etkileyen bazı faktörler
Other Titles: Some factors influencing the correlational levels between the self-concept and vocational self-concept of the final year students in the Physical Education and Sports Department of the University of Uludağ
Authors: Uludağ Üniversitesi/Eğitim Fakültesi/Beden Eğitimi ve Spor Bölümü.
Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi.
Özdemir, A. Reyzan
Özdemir, Erdem
Akça, Cengiz
Ediz, Bülent
Akça, Aygül
Keywords: Benlik kavramı
Mesleki benlik kavramı
Üniversite öğrencileri
Bağdaşım düzeyleri
Self-concept
Vocational self-concept
University students
Correlational levels
Issue Date: 1-Apr-2002
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özdemir, A. R. vd. (2002). "Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü son sınıf öğrencilerinin benlik ve mesleki benlik kavramları arasındaki bağdaşım düzeylerini etkileyen bazı faktörler". Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(1), 287-303.
Abstract: Bu çalışma, Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü son sınıfında öğrenim gören 58 kız ve 71 erkek öğrenci olmak üzere, toplam 129 öğrencinin benlik ve mesleki benlik kavramları arasındaki bağdaşım düzeylerinin incelenmesi amacı ile yapılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesinde Kappa katsayısından ve z testinden yararlanılmıştır. Çalışmada, 12 sorudan oluşan kişisel bilgi formu ile birlikte “Kendini Sıfatlarla Anlatma” ve “Mesleği Sıfatlarla Anlatma” yönergesi kullanılmıştır. Kişisel bilgi formunda bulunan 12 denenceden 6’sında benlik ve mesleki benlik kavramlarının bağdaşım düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunurken, 6’sında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulunmamıştır.
This study was carried out in order to examine the correlational levels between the self-concept and vocational self-concept in 129 students, 58 being female, and 71 being male studying in the final year of the physical education and sports department of Uludağ Unıversıty. Kappa co-efficient z test were used in the evaluation of the data obtained. In this study a personal information form with 12 questions, together with the metod of “expressing the vocation with attributes” and “expressing self with attributes” were used. While a statistically significant difference was observed between the correlational levels of the self-concept and vocational self-concept in 6 subjects of the overall 12, no difference was observed in the other six subjects.
URI: http://static.dergipark.org.tr/article-download/imported/5000152255/5000138062.pdf?
http://hdl.handle.net/11452/11082
ISSN: 2667-6788
Appears in Collections:2002 Cilt 15 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
15_1_19.pdf220.79 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons