Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/11069
Title: Yün ve meta-aramid ipliklerinden oluşan dokuma kumaşların özelliklerinin incelenmesi
Other Titles: Investigation of the properties of fabrics woven with wool and meta-aramide yarns
Authors: Şardağ, Sibel
Türk, Medine
Bursa Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
0000-0002-6814-9333
0000-0001-9177-0059
Keywords: Meta-aramid
Wool
Yün
İplik
Yarn
Weaving
Dokuma
Mukavemet
Strength
Bending strength
Eğilme dayanımı
Air permeability
Hava geçirgenliği
Su buharı geçirgenliği
Water vapor permeability
Isıl geçirgenlik
Güç tutuşurluk
Thermal permeability
Flammability
Issue Date: 9-Oct-2019
Publisher: Bursa Uludağ Üniversitesi
Citation: Türk, M. (2019). Yün ve meta-aramid ipliklerinden oluşan dokuma kumaşların özelliklerinin incelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışma kapsamında farklı karışım oranlarında meta-aramid yün iplik içeren dokuma kumaşların mukavemet, eğilme, konfor ve yanma özelliklerinin incelenmesi amaçlanmış olup bu amaçla öncelikle meta-aramid, yün lifi ve yapılan çalışmalarla ilgili ayrıntılı bir literatür araştırması yapılmıştır. Daha sonra Nm 60/1 ve Nm 60/2 % 100 meta-aramid ve Nm 60/1 ve Nm 60/2 % 100 yün ipliklerinden farklı karışım oranında sabit çözgüde, iki farklı dokuma örgüsünde (bezayağı ve dimi) toplam 28 farklı çeşit dokuma kumaş oluşturulmuştur. Üretilen kumaşların mukavemet özellikleri (kopma mukavemeti, patlama mukavemeti, yırtılma mukavemeti), eğilme rijitliği özellikleri (atkı eğilme rijitliği, genel eğilme rijitliği), konfor özellikleri (hava geçirgenliği, su buharı geçirgenliği, ısıl geçirgenlik) ve yanma özellikleri standartlara uygun bir şekilde ölçülmüş ve elde edilen sonuçlar SPSS programında 0,05 anlamlılık seviyesinde istatistiki olarak değerlendirilerek analiz edilmiştir. Yapılan bu çalışma sonucunda iplik numarasının, örgü yapısının ve meta-aramid yün karışım oranının kumaş özelliklerine etkisi istatiksel olarak anlamlı bulunmuştur ve tüm kumaşlar için optimum kopma mukavemeti, patlama mukavemeti, eğilme rijitliği, hava geçirgenliği, su buharı geçirgenliği, termal geçirgenlik 50/50 meta-aramid/yün ve 67/33 meta-aramid/yün karışım oranı ile elde edilmiştir.
This study aimed to investigate the tensile, bending, comfort properties and burning behaviour of the woven fabrics produced with different blend ratios of meta-aramid and wool yarns. For this purpose, twenty eight woven fabrics were manufactured using Nm 60/1 and Nm 60/2 meta-aramid and Nm 60/1 and Nm 60/2 wool yarns with different blend ratios. The tensile properties, bursting strength, bending rigidity, comfort properties (water vapor permeability, air permeability and thermal conductivity) and burning behaviour of woven fabrics which we manufactured were tested according to the standards and the results obtained were assessed by means of the statistical analysis program. The results from this study indicated that blending ratios, yarn linear densities and weave structures had statistically significant effects on the mechanical, comfort and burning properties of fabrics. The results of this study show that the breaking force and bursting strength and bending rigidty of woven fabrics increases with the increase of the aramid contents of the fabrics. Optimum breaking force, bursting strength, bending rigidity, air permeability, water vapor permability and thermal conductivity values were obtained from the fabrics consisting of 50/50 meta-aramid/wool and 67/33 metaaramid- wool.
URI: http://hdl.handle.net/11452/11069
Appears in Collections:Fen Bilimleri Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
604713.pdf1.82 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons