Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10989
Title: Arazi toplulaştırması öncesi ve sonrası tarımsal işletmecilik maliyetlerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of agricultural management costs pre-and postland consolidation projects
Authors: Kirmigil, Müge
Kesici Bahar, Sevgi
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Biyosistem Anabilim Dalı.
0000-0002-8276-6039
0000-0002-6832-7742
Keywords: Arazi toplulaştırması
Land consolidation
Yol planlaması
Çalışma süresi
Parsel şekli
Mekanizasyon uygulamaları
Road planning
Working time
Parcel shape
Mechanization applications
Issue Date: 2019
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Kesici, B. S. (2019). Arazi toplulaştırması öncesi ve sonrası tarımsal işletmecilik maliyetlerinin değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Bursa Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bu çalışmada arazi toplulaştırması öncesi ve sonrası tarımsal işletmecilik maliyetlerinin değerlendirilmesi amacıyla Kayseri İli Yeşilhisar İlçesi Kesik Mahallesi tarım arazilerinde gerçekleştirilen arazi toplulaştırma uygulamaları dikkate alınmıştır. Çalışma, arazi toplulaştırma çalışmalarının işletme ekonomisine katkısını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Arazi toplulaştırma projelerinde parsellere ulaşım sağlanması, parsellerin şekilleri düzenlenip parsellerin birleştirilmesi, su kaynaklarının etkin kullanılması buna bağlı olarak maliyetlerin azaltılması başta olmak üzere birçok yararı bulunmaktadır. Araştırmada toplulaştırma öncesi ve sonrası şartlarda tarımda girdi kullanımı, projelerin toplulaştırma oranı, toplulaştırmanın parsel şekil büyüklük ve sayısına etkisi, toplulaştırma öncesi ve sonrası zaman farkı ve yakıt tüketimindeki değişim performansları belirlenmiş ve karşılaştırılmıştır. Çalışma alanından 5 adet örnek işletme seçilmiştir. Yol uzunlukları ve güzergahlardaki değişimler belirlenmiştir. Yollardaki toplam azalma miktarını belirlemek için, köy merkezinden tüm parsellere ulaşım için kat edilen yol uzunluğu, NETCADGIS 7.0 bilgisayar ortamında hesaplanmıştır. Toplulaştırma sonrasında yola cephesiz parsel sayısı azalmış, tarımsal mekanizasyon kolaylığı açısından dikdörtgen şeklindeki parsel sayısı ve oranında artış sağlanmıştır. Toplulaştırma öncesi parsel sayısı 2136 iken toplulaştırma sonrası 1562 ye düşmüştür. Ayrıca toplulaştırma öncesi dikdörtgen şekilli parsel oranı %38.25 iken toplulaştırma sonrası %48.05 olmuştur. Toplulaştırma oranı %26.87 olarak gerçekleşmiştir. Çalışmada Haziran 2019 yılı için yakıt tüketimi ve kullanılacak olan alet ekipmanlar belirlenmiştir. Motorin fiyatı Kayseri İli Yeşilhisar İlçesi için 6.35TL/lt olarak alınmıştır. Çalışmada toplulaştırma sonrası işletme merkezi ile parseller arası yol uzunluklarında ki değişimler ile tarla başına kadar traktör hız faktörleri hesaba katılarak toplam çalışma süreleri hesaplanmış ve zamandan tasarruf sağlanmıştır. Bu şekilde doğru ve verimli mekanizasyon kullanımı tarımda kaliteyi ve büyümeyi arttırmıştır. Arazi toplulaştırması ile sürüm giderlerinde değişen oranlarda maliyet azalmakta ve tasarruf sağlamaktadır.
In this study, land consolidation practices carried out in the agricultural land of Kesik Quarter of Yeşilhisar District of Kayseri Province were taken into consideration in order to evaluate the agricultural management costs before and after land consolidation. The aim of this study is to determine the contribution of land consolidation activities to enterprise economy. Land consolidation projects provide access to parcels, the parcels are arranged and merged parcels, the effective use of water resources associated with the reduction of costs has many benefits. In this research, the use of inputs in agriculture in non-aggregated and aggregated conditions, the aggregation rate of the projects, the effect of aggregation on the size and number of parcel shape, the time difference before and after aggregation and the change performances in fuel consumption were determined and compared. 5 sample enterprises were selected from the study area. Changes in path lengths and routes were determined. In order to determine the total amount of reduction in the roads, the length of the road traveled to reach all parcels from the village center was measured in Netcad CIS 7.0 computer environment. After the consolidation, the number of parcels without facade has decreased and the number and proportion of rectangular parcels, which are parcel shape, have been increased in terms of ease of agricultural mechanization. The number of parcels before consolidation decreased from 2136 to 1562 after consolidation. In addition, the ratio of rectangular parcels before consolidation was 38.25% and 48.05% after consolidation. The aggregation rate was 26.87%. In this study, fuel consumption of June 2019 and instrument equipments to be used were determined. Diesel price was taken as 6.35TL / lt for the Yeşilhisar District of Kayseri. In the study, after the consolidation, the changes in the road lengths between the operation center and the parcels were taken into account and the total working time was determined by taking into account the tractor speed factors per field and within the field and saving time. In this way, the use of correct and efficient mechanization has increased the quality and growth in agriculture. With land consolidation, the cost of version decreases and costs are reduced at varying rates.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10989
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
605995.pdf1.77 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons