Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10962
Title: Sıralı dizel enjektör üretimi tesisinde ekoverimlilik (temiz üretim) uygulamaları
Other Titles: Eco-efficiency (cleaner production) practices in a common rail diesel injector production facility
Authors: Salihoğlu, Kamil
Çelikli, Çağla
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Temiz üretim
Eko-verimlilik
Atık azaltımı
Cleaner production
Eco-efficiency
Waste reduction
Issue Date: 14-Mar-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Çelikli, Ç. (2016). Sıralı dizel enjektör üretimi tesisinde ekoverimlilik (temiz üretim) uygulamaları. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Birçok gelişmiş ülkede, kirlilik kontrolü üzerine yoğunlaşan klasik çevre koruma yaklaşımının etkin bir çevre yönetimi olmadığı anlaşılmış, bunun yerine alternatif yeni yaklaşımlar yenilikçi teknolojiler benimsenmiştir. Özellikle "sürdürülebilir kalkınma" kavramı ile ortaya atılan "temiz üretim" kavramı çevresel sorunları çözmede en etkin yol olarak görülmektedir. Bu çalışma kapsamında, Ürün Akışı Süresince Temiz Üretim Araştırma ve Geliştirme Çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilen temiz üretim (eko-verimlilik) uygulamaları incelenmiştir. Tesisin mevcut temiz üretim durumu değişen yönetmelikler ve eko-verimlilik ilkeleri kapsamına uygun olarak belirlenmiştir. Projenin amacı proses verimliliğini arttırmak, Tesisin sürdürülebilir kalkınması için ekonomik teşvikler oluşturmak ve tesisin çevre performansını iyileştirmektir. Bu proje, çevresel olarak sürdürülebilirlik ve ekonomik açıdan başarılı iş uygulamaları oluşturarak, çevre ve ekonomik hedeflerinin gelişmesine ve entegre olmasına katkıda bulunmaktadır.
In many developed countries, it is understood that the classical environmental protection approach which focuses on pollution control is not an efficient environmental management, so new approaches and techniques have been adopted. Especially, the concept of "cleaner production" that is put forward with the concept of "sustainable progress" is considered as the best way to solve environmental problems. In the scope of this research, In the framework of the Cleaner Valuestream Project which is performed in the cleaner production (eco-efficiency) practices are investigated. The current situation of the facility's cleaner production were determined in accordance with the changed regulations and the scope of the eco-efficiency principles.The objective of the project was to improve the efficiency of the casting operations, to create economic incentives for a sustainable development,Facility and the improvement of the facility's environmental performance. This project contributed to the achievement and integration of environmental and economic goals by creating environmentally sustainable and economically successful business practices.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10962
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459136.pdf422.07 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons