Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10959
Title: Gömlek üretiminde optimum hat dengeleme yönteminin araştırılması
Other Titles: Investigation of optimum line balancing tecnique in shirt manufacturing
Authors: Gürarda, Ayça
Özgen, Tuğçe
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Tekstil Mühendisliği Anabilim Dalı.
Keywords: Konfeksiyon üretimi
Montaj hattı dengeleme
En uzun işlem süresi yöntemi
En kısa işlem süresi yöntemi
Clothing manufacturing
Assembly line balancing
Longest operation time
Shortest operation time
Issue Date: 5-Jun-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Özgen, T. (2016). Gömlek üretiminde optimum hat dengeleme yönteminin araştırılması. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Hat dengeleme problemi imalat sektörleri için çözülmesi en zor ve önemli problemlerden birisidir. Ancak, konfeksiyon imalatı diğer imalat sektörlerine göre farklı özelliklere sahiptir. Konfeksiyon imalatında özellikle çok sayıda elemanın çalışmakta olduğu dikim süreci için hat dengeleme önemli bir problemdir. Dikim aşaması çok sayıda operasyonu içermektedir, operasyonların büyük bir kısmı otomasyona bağlı olmayıp emek yoğun operasyonlardır. Ayrıca operasyonların birim süreleri küçüktür ve her bir operasyon küçük de olsa farklı özelliklere, farklı aparatlara sahip makinelerde yapılmaktadır. Tüm bu faktörler bir arada düşünüldüğünde hattın dengelenmesi komplike bir hale gelmektedir. Bu araştırmada bir konfeksiyon işletmesinde gömlek üretimi yapılan dikim hattı, farklı metotlar ele alınarak dengelenmiştir. Dengelenme sonucunda elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak değerlendirilmiştir.
Line balancing problem is one of the most difficult and important problem to be solved for the manufacturing sectors. However, clothing manufacturing has different characteristics compared to other manufacturing industries. In this manufacturing sector line balancing is important problem particularly the sewing operations which have many workers in itself. Sewing department includes a large number of operations and most of them are labor intensive operations. In addition, unit of time is really small for the operations, each of them has different characteristics and are processed in machines with different apparatus. Considering all these factors together, the subject of line balancing becomes quite complicated. In this study a sewing line in a clothing company producing shirt is balanced with different methods. After balancing process results are compared with each other.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10959
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459153.pdf3.02 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons