Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10953
Title: Elma kara lekesi hastalığına karşı kullanılan bazı fungisitlerin kalıntı düzeylerinin belirlenmesi
Other Titles: Determination of residue levels of some fungicides used aganist apple scab disease
Authors: Tezcan, Himmet
Öztürk, Dinçer
Uludağ Üniversitesi/Fen Bilimleri Enstitüsü/Bitki Koruma Anabilim Dalı.
Keywords: Elma
Pestisitler
Maksimum kalıntı düzeyleri
Apple
Pesticides
Maximum residue levels
Issue Date: 17-Aug-2016
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öztürk, D. (2016). Elma kara lekesi hastalığına karşı kullanılan bazı fungisitlerin kalıntı düzeylerinin belirlenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü.
Abstract: Bitkisel üretimde fungal hastalıklarla mücadelede fungisitlerin kullanılması oldukça yaygın bir durumdur. Bir yetiştiricilik döneminde en fazla fungisit kullanılan bitkilerden biri de elmadır. Bu çalışma, 2015 yılında Bursa ili İznik ilçesinde bir üretici bahçesinde Granny Smith elma çeşidi ile yapılmıştır. Hasat öncesi bekleme süreleri Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri Kalifornia Eyaleti'nde önemli oranda farklı gözüken Cyprodinil, Pyrimethanil,Mancozeb ve Captan'ın hasat öncesi maksimum kalıntı düzeyleri saptanmıştır. Fungisitlerin kullanımında, örnek almada ve analizlerde T.C.Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı talimatları esas alınmıştır. Meyvelerdeki kalıntı analizleri QuECheRS metodu ile yapılmıştır. Çalışma sonunda, Türkiye talimatlarındaki Cyprodinil, Pyrimethanil ve Captan etken maddeli fungisitlerle ilgili hasat öncesi bekleme sürelerinin yeterli olduğu saptanmıştır. Bununla beraber, Mancozeb etken maddesinin kalıntı analizinin QuECheRS metodu ile yapılamadığının öğrenilmesi şaşırtıcı olmuştur. Zira, Türkiye'de meyve ve sebze alanlarında en sık kullanılan fungisit grubu olan Dithiocarbamatlıların, Mancozeb de dahil, QuECheRS metodu ile saptanamıyor olması, kalıntı analizlerinde önemli bir eksikliğin varlığına işaret etmektedir.
The use of fungicides to control fungal diseases in plant production is quite common.Apple is one of themost fungicide applied plant species during its cultivation. This study was carried out in 2015 in a farmers' Granny Smith type apple orchard in Iznik District of Bursa. Maximum residue levels of Cyprodinil, Pyrimethanil,Mancozeb and Captan during the preharvest period was determined because preharvest intervals of these fungicides are different in Turkey and California, USA. Thefungicides's usage, sampling and analyses were done according to the instructions of Turkish Ministry of Food, Agriculture and Livestock. Residue analyses of fruits were performed using QuECheRS method. At the end of the study, preharvest intervals indicated in the Turkish instructions for fungicides with active substances Cyprodinil, Pyrimethaniland Captanwere found to be sufficient. However, it was suprising that QuECheRS method can't be used for residue analyses of Manzoceb. Although Dithiocarbamates includingMancozebarethe most widely used fungicide group in fruit production in Turkey, lack of detection of residues of this fungicide group withQuECheRS method is an important deficiency in residue analyses.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10953
Appears in Collections:Yüksek Lisans Tezleri / Master Degree

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
459172.pdf2 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons