Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10898
Title: Bir ontoloji olarak şiir: Wislawa Szymborska'nın şiiri
Other Titles: Poetry as an ontology: Wislawa Szymborska’s poetry
Authors: Baş, O. Fırat
Keywords: Wislawa Szymborska
Polonya şiiri
Varoluşçuluk
Polish poetry
Existantialism
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Baş, O. F. (2010). "Bir ontoloji olarak şiir: Wislawa Szymborska'nın şiiri". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 14, 153-165.
Abstract: "Bir Ontoloji Olarak Şiir=Wislawa Szymborska'nın Şiiri", adından da anlaşıldığı üzere, Polonyalı Nobel Ödüllü şair W.S.'nın şiirini bir ontoloji - bir Varlık araştırması olarak yorumlama çabasıdır. Fakat bu çalışma, Szymborska'nın şiirini "bir felsefi şiir" olarak adlandırmak için yazılmamış olduğu gibi, felsefenin edebiyata etkisi üzerine de değildir. Bunlar, çoktan, birçok kereler yapılmış şeylerdir. Bu çalışmanın hedefi, felsefenin kendi kökenlerine; Heidegger'e göre, "varoluşun ve bütün nesnelerinin özünün kurucu adlandırılışı" olan anayurduna dönüş eğilimini göstermektir.
"Poetry as an Ontology=Wislawa Szymborska's Poetry", as its name suggests, is an attempt to interpret the poetry of Nobel Prize-winning Polish poet W.S., as an ontology - an investigation of Being. But this study isn't written to term Szymborska's poetry "a philosophical poetry", also it's not about influence of philosophy on literature. These have been already done many times. The aim of this study is to present the tendency of philosophy to return to its origins, to its homeland, which is, according to Heidegger, "the inaugural naming of being and of the essence of all things."
URI: http://hdl.handle.net/11452/10898
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2010 Bahar Sayı 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_11.pdf96.4 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons