Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10895
Title: Nermi Uygur’da kültür ve teknik ilişkisi
Other Titles: Der zusammenhang von kultur und technik bei Nermi Uygur
Authors: Erdem, H. Haluk
Keywords: Nermi Uygur
Teknik
İnsan
Kültür
Toplum
Felsefe
Technik
Mensch
Gesellschaft
Philosophie
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Erdem, H. H. (2010). "Nermi Uygur’da kültür ve teknik ilişkisi". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 14, 131-139.
Abstract: Bu çalışma Nermi Uygur düşüncesinin temel sorunlarına –insan, kültür, teknikyönelmektedir. Kültür kavramı Nermi Uygur felsefesinin hareket noktasıdır. Teknik, doğrudan doğruya kültür kavramıyla bağlantılıdır. “Homo faber” olarak insan, kültürle birlikte insanlaşmaktadır. Uygur’a göre insan hem kendisi hem de başkalarının sorumluluğunu taşıyan bir varlıktır. Teknik, insanın hizmetinde olmalıdır ve araç olarak kullanılmalıdır. Teknik insanı korumayı amaç edinmelidir.
Diese Arbeit richtet ihre Grundragen –Mensch, Kultur, Technik- an das Denken von Nermi Uygur. Der Kulturbegriff ist Ausgangspunkt in der Philosophie von Karl Jaspers. Techniksbegriff ist unmittelbar mit dem Kulturbegriff verknüpft. Der Mensch als “homo faber” wird zum Menschen über die Kultur. Der Mensch traegt die Verantwortung für sich und den anderen. Die Technik soll im Dienst des Menschen stehen und darf nur als Mittel behandelt werden. Die Technik muss die Wahrung des Menschen zum Ziel haben.
Description: Bu metnin bir bölümü, 8- 11 Eylül 2009 tarihleri arasında düzenlenen Mantık, Matematik ve Felsefe VII. Ulusal Sempozyumunda “Nermi Uygur Düşüncesinde Toplum, Bilim ve Teknoloji” başlığıyla bildiri olarak sunulmuştur. Bildiri, daha sonra gözden geçirilmiş, genişletilmiş ve başlı başına makale haline getirilmiştir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10895
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2010 Bahar Sayı 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_9.pdf74.29 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons