Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10882
Title: Felsefede edebiyatın rolü
Other Titles: The role of literature in philosophy
Authors: Öktem, Ülker
Keywords: Felsefe
Edebiyat
Roman
Felsefi roman
Filozof-edip
Edip-filozof
Philosophy
Literature
Novel
Philosophical novel
Philosopher- writer
Writer- philosopher
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Öktem, Ü. (2010). "Felsefede edebiyatın rolü". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 14, 97-109.
Abstract: Bu makalede, varlık, düşünce, dil, yazı, kültür ve uygarlık bağlantısında, felsefe ile edebiyat ilişkisi incelenmiş; felsefenin mi edebiyata, edebiyatın mı felsefeye yön verdiği araştırılmıştır. Felsefe ile edebiyat etkileşiminden ortaya çıkan ürünün, felsefi romanın, nasıl bir yapı arz ettiği, ne türden bir eser olduğu, ilk nasıl ve ne zaman ortaya çıktığı, nasıl geliştiği söz konusu edilmiştir. Bu bağlamda, edebî bir eserin, felsefî sayılabilmesi için gereken şeylerin neler olduğu, felsefî ve edebî eserlerin özellikleri dile getirilerek ortaya konulmuş; örneğin, varoluşçuluğun etkisiyle yazılmış bir eserin, edebî olmakla birlikte, felsefî sayılıp sayılamayacağı tartışılmıştır. Antik Yunan filozoflarından Çağdaş filozoflara kadar uzanan tarihsel çerçevede, filozof-edipler ve edip-filozoflardan bahsedilmiştir. Yine, burada, varlık, düşünce, dil, yazı, kültür ve uygarlık bağlantısı çerçevesinde, güçlü, sağlam bir düşünce yapısının göstergeni olan sağlam bir dil yapısının, felsefî ve edebî eserlerle nasıl daima canlı kaldığı, her iki alandan verilen örneklerle, gösterilmiştir.
In this article, the relationship between philosophy and literature has been examined from the points of view of existence, thought, language, writings of literature and philosophy, culture and civilization. Then, the issue of whether philosophy or literature is the domineering factor has been raised. Later, ‘the philosophical novel’, the production of the interaction between philosophy and literature has been defined; such questions as what the structure of the philosophical novel is like, what sort of work it is, what the nature of the work is like, when and how it emerged and how it developed have been answered. The criteria for a literary work of art in order that it be considered as philosophical have been determined. As it is very well-known philosophical and literary writings have certain characteristics under which the work is produced. A work of literature, for instance, which is producedunder the influence of existentialism, possessessome features which make it be considered as philosophical. Reference to philosopher- writers and writer-philosophers from the Ancient Greece to the present day has been made, as well. Consequently,it has been determined that a sound and safe use of language is necessary in order to achieve the sound and vivid body of thought which exist in philosophical Works. Finally, a frame which considers the relationship between philosophy and literature from the points of view of existence, thought, language, literary and philosophical writings, culture and civilization is built up.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10882
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2010 Bahar Sayı 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_6.pdf91.81 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons