Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/1088
Title: Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine 112 ambulansı ile başvuran hastalarda, hasta ve yakınlarının sosyokültürel ve sosyoekonomik düzeylerinin 112 kullanımına etkisinin araştırılması
Other Titles: The effect of socioeconomic and socioculturel levels of patient and patient relatives for using 112 who admitted to emergency service with an ambulance
Authors: Çıkrıklar, Halil İbrahim
Ongun, Yıldız
Bursa Uludağ Üniversitesi/Tıp Fakültesi/Acil Tıp Anabilim Dalı.
Keywords: Acil servis
112
Ambulans
Emergency service
Ambulance
Issue Date: 2018
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ongun, Y. (2018). Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine 112 ambulansı ile başvuran hastalarda, hasta ve yakınlarının sosyokültürel ve sosyoekonomik düzeylerinin 112 kullanımına etkisinin araştırılması. Yayınlanmamış uzmanlık tezi. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi.
Abstract: Acil ambulans sisteminin ve sevk zincirinin uygunsuz olarak kullanılması günümüz modern sağlık sisteminin sorunlarından biridir. Halkın bu hizmeti kulanım oranı kişilerin sosyoekonomik şartlarına, sağlık hizmetlerine ulaşım süresine, yaşına ve geçirdiği kazanın veya hastalığının derecesine göre değişebilir. Çalışmamızda; üniversitemiz acil servisine 112 acil ambulans hizmetleri aracılığı ile başvuran hastaların ve hasta yakınlarının sosyokültürel, sosyoekonomik ve eğitim durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Acil servisimize 112 ambulansı ile başvuran 500 hasta prospektif olarak çalışmaya dahil edildi. Hastalar, hasta yakınları ve 112 ekipleri ile görüşülerek hastaların verileri toplandı. Cinsiyet, yaş, eğitim durumu, gelir durumu, önceki ambulans kullanımları, sağlık güvencesi, çalışma durumu, şikayetleri ve tanısı gibi bilgileri toplanarak istatistiki analizi yapıldı. Çalışmamızda ambulans kullanımının erkeklerde daha fazla olduğu ve 65 yaş üstü grupta fazla olduğu saptanmıştır. Gelir düzeyi artışının uygunsuz ambulans kullanımını azalttığı görülmüştür. Daha önceden ambulans kullanımı olmayan hasta grubunun daha fazla oranda olduğu görülmüştür. Yine bu grupta uygunsuz kullanım oranı daha yüksek oranda saptanmıştır. 112 aramalarında en yüksek oranın hasta yakınları tarafından aranma olduğu ve en düşük oranın ise hastanın kendisi tarafından aranması olduğu görülmüştür. Sonuç olarak; uygun ambulans kullanımı için eğitim, 112 ambulans sisteminden daha az yoğun ulaşım sistemlerinin geliştirilmesi mevcut durumda iyileşme sağlamak için değerlendirilmeyi hak etmektedir.
Improper use of the emergency ambulance system and referral chain is one of the problems of today's modern healthcare system. People's use of this service may vary depending on the socioeconomic conditions of the persons, the time of access to health services, the age, and the degree of the accident or disease it has. In our study; sociocultural, socioeconomic and educational status of the patients and their relatives who applied to the emergency department of our university through 112 emergency ambulance services were studied. 500 patients who were referred to our emergency department with an ambulance of 112 were included in the prospective study. Patients, their relatives and 112 teams were interviewed and the data of the patients were collected. Statistical analysis was conducted by gathering information such as gender, age, educational status, income status, previous ambulance usage, health insurance, working status, complaints and diagnosis. We found that the use of ambulance in our study was higher in men and more in over 65 years old group. The increase in income level was seen to reduce the use of inappropriate ambulance. It has been seen that the patient group, which had not previously used ambulance, was more involved. The highest rate was found to be called by the patient's relatives and the lowest rate was found to be called by the patient himself. As a result; training for appropriate ambulance use, development of less dense transport systems than the 112 ambulance system deserves consideration in order to improve the current situation.
URI: http://hdl.handle.net/11452/1088
Appears in Collections:Tıpta Uzmanlık / Specialization in Medicine

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
516007.pdf1.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons