Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10879
Title: Popper’ın Marx’ın tarih, toplum ve siyaset görüşünü eleştirisi üzerine bir inceleme
Other Titles: An inquiry on Popper’s critique of Marx’s ideas on history, society and politics
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Felsefe Bölümü.
Becermen, Metin
Keywords: Açık toplum
Gerçek demokrasi
Özgürlük
Siyaset
Tarihsicilik
Freedom
Historicism
Open society
Politics
True democracy
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Becermen, M. (2010). "Popper’ın Marx’ın tarih, toplum ve siyaset görüşünü eleştirisi üzerine bir inceleme". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 14, 45-59.
Abstract: Bu çalışmada, Popper’ın Marx’ın tarih ve toplum görüşünü eleştirisi üzerinde durulmakta ve bu bağlamda, Popper’ın Marx’ı eleştirisindeki haklı ve haksız değerlendirmeler ortaya konmaya çalışılmaktadır. Popper, Marx’ın geleceğe dair öndeyilerini eleştirirken, onun ekonomik temelli tarih anlayışına karşı çıkar. Bu noktada, Popper, Marx’ın, bütün iyimserliğine rağmen, demokratik bir toplum anlayışından uzaklaştığını söyler. Ancak, Marx’ın, istediği şey tam da “gerçek demokrasi”nin ve “gerçek özgürlük”ün hayat bulduğu bir toplumun yaratılmasıdır. Bununla birlikte, böyle bir toplumun yaratılması, politika açısından, toplumsallığın nasıl düzenleneceği problemini ortaya çıkarır. Çalışmanın sonunda bu sorun açıklanmaya çalışılacaktır.
In this study, the author focuses on Popper’s critique of Marx’s ideas on history, society and politics; in this context it is aimed show the just snd unjust sides of Popper critique. While Popper is criticizes Marx’s predictions for the future, he rejects Marx conception of history, which is based on economics. At this point, Popper states that despite all his optimism Marx gives up his conception of a democratic society. But, what Marx demands is exactly the creation of a society in which “the true democracy” and “the true freedom” come into life. Nonetheless, the creation of such kind of a society introduces the matter of organizing the sociality in terms of politics. At the end of the study, this matter will be pointed out.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10879
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2010 Bahar Sayı 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_3.pdf129.9 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons