Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10878
Title: Heidegger’s approach to being: Man as the fundament of ontology
Other Titles: Heidegger’in varlıka yaklaşımı: Ontolojinin temeli olarak insan
Authors: Imafidon, Elvis
Keywords: Being
Heidegger
Transcendence
Fundament
Man
Nothing
Varlık
Aşkın
Temel
İnsan
Hiçlik
Issue Date: 2010
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Imafidon, E. (2010). "Heidegger’s approach to being: Man as the fundament of ontology". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 14, 27-43.
Abstract: In contrast to the metaphysics of presence or substance ontology of traditional metaphysical thinking, this paper is an analysis of Martin Heidegger’s approach to Being where the individual or Dasein is the route to, the illuminator of, and the shepherd of, Being via his transcendence into Nothing, his meditative thinking, and his use and mastery of language and discourse. It also highlights on the import of such an approach to Being where man is the fundament of ontology.
Mevcudiyet metafiziğine ya da geleneksel metafizik düşüncenin töze dayalı ontolojisine karşıt olarak bu yazı, bireyin ya da Dasein’ın kendi aşkınlığını hiçliğe bırakması, derin düşünmesi, söylem ile dile yönelik yetkinliği ve kullanımı aracılığıyla yöneldiği, aydınlattığı ve çobanı olduğu Varlığa ilişkin Martin Heidegger’in yaklaşımını analiz edecektir. Yazı, aynı zamanda insanın ontolojiye temel olduğu böylesi bir Varlık yaklaşımının önemini vurgulamaktadır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10878
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2010 Bahar Sayı 14

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
14_2.pdf112.8 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons