Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10872
Title: The Ecosophy: Humanistic paradigm of the new millennium
Other Titles: Ekosofi: Yeni milenyumun insancıl paradigması
Authors: Zagorov, Orlin
Keywords: Ecosophy
Ecology of the spirit
Purpose of man
Ecohumanism
Humanistic ideals of culture
Sustainable development
New cultural strategy
Ekosofi
Tinin ekolojisi
İnsanın niyeti
Ekolojik kodeks
Oko-hümanizm
İnsancıl kültür idealleri
Sürdürülebilir kalkınma
Yeni kültürel strateji
Ecological codex
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Zagorov, O. (2009). "The Ecosophy: Humanistic paradigm of the new millennium". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 13, 93-99.
Abstract: The forming of ecosophy as philosophic paradigm is an expression of the objective necessity of setting up a new cultural consciousness and vital strategy, based on the humanistic ideals of culture. The fundamental idea of this new paradigm has for its deep basis the understanding that through its cultural matrix the Man imparts meaning of being by rationalizing in a specific way its place in the World and becomes conscious the function of its own existence. The ecosophy teaches that in the long run the Man can exhaust the vitality of Gaea by decreasing her productivity and can erase key species from her life supporting system. However the Reason ordains Man to save her by overcoming its suicidal aggressive greed -- the price that all living beings pay for this great gift of life, including the Man. In this sense, the ecosophy is basic source of ideas and values, needed for the emerging and development of ecology of spirit which is essential element of the modern ecological culture.
Felsefi bir paradigma olarak ekosofinin biçimlenmesi, insancıl kültür ideali üzerine temellenen yeni bir kültürel bilinç ve yaşamsal stratejiyi kurmanın nesnel zorunluluğunun bir ifadesidir. Bu yeni paradigmanın temel fikri, derin temeline dair, kültürel matris aracılığı ile insanın belirli bir tarzda, dünyadaki yerini rasyonalize ederek varlığa anlamını verdiği ve onun kendi varoluşunun işlevini bilinçli kıldığı bir anlayışa sahiptir. Ekosofi, uzun vadede, insanın, Gaea’nın verimlliğini azaltarak yaşama gücünü tüketebildiğini ve yaşamından sistemi destekleyici anahtar türleri ortadan kaldırabildiğini öğretir. Bununla birlikte, akıl, insanı, yok edici saldırgan ihtirasının üstesinden gelerek korur – insan dahil bütün yaşayan varlıkların bu büyük yaşam armağanı için ödediği bedel. Bu anlamda, ekosofi, modern ekolojik kültürün temel öğesi olan tinin ekolojisinin ortaya çıkması ve gelişmesi için ihtiyaç duyulan fikirlerin ve değerlerin kaynağıdır.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10872
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2009 Güz Sayı 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_8.pdf48.51 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons