Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10869
Title: Hiç, metafizik, nihilizm
Other Titles: Nothing, metaphysics, nihilism
Authors: Duman, Musa
Keywords: Varlık
Hiç
Metafizik
Nihilizm
Batı geleneği
Being
Nothing
Metaphysics
Nihilism
Western tradition
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Duman, M. (2009). "Hiç, metafizik, nihilizm". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 13, 51-70.
Abstract: Bu makalede, Heidegger’in nihilizmi metafiziğin, metafiziksel Varlık deneyiminin, özsel boyutu olarak kavrayışını tetkik ediyor, ve akabinde, bu olguya Heidegger’in ne tür karşılıklar verdiğini ele alıyoruz. Heidegger nihilizmi metafiziksel düşünme biçimi içinde köklenmiş olarak düşünür, bu nedenledir ki metafizik ve nihilizm asli bir özdeşlik arzederler. Çerçevesi içerisinde Varlık’ın, açık veya örtük olarak, sanattan bilime, Batı kültürünün tüm sahalarında, deneyimlenip, ifadelendirildiği bu düşünme biçimi bize Batı geleneğinin derin tarihini ya da hareketini vermektedir. Nihilizm metafizik için esas olan varolanlara dayalı düşünüşün hükümranlığından neşet eder. Bu ise, Hiç’in, gizlenme boyutu olarak, asli bir unsuru olduğu Varlık’ın gizlenme-açılmaya dayalı karakterinin (hakikati) kaybedilmesini beraberinde getirir.
In this article, we explore Heidegger’s understanding of nihilism as the essential dimension of metaphysics, of metaphysical experience of Being, and in the following, we address his responses to it. Heidegger takes nihilism as rooted in the metaphysical way of thinking, hence metaphysics and nihilism standing in a primordial identity. Such metaphysical way of thinking as a framework in which being is experinced and articulated, explicitly or implicitly in all areas of Western culture, from art to science, gives us the deep history or movement of Western tradition. Nihilism grows out of the hegemony of the entitative vision definitive for metaphysics that involves the loss of un-concealing character (truth) of Being, of which Nothing, as concealment dimension, is an essential element.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10869
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2009 Güz Sayı 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_5.pdf144.58 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons