Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10866
Title: La Critique du Marxisme chez Sartre
Other Titles: Sartre’da Marksizm eleştirisi
Authors: Uludağ Üniversitesi/Fen Edebiyat Fakültesi/Felsefe Bölümü.
Ürek, Ogün
Keywords: Marxisme
la Methode
la Differance
la Societe
la Crise
Marksizm
Metot
Toplum
Bunalım
Issue Date: 2009
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Ürek, O. (2009). "La Critique du Marxisme chez Sartre". Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, 13, 21-28.
Abstract: Cet article chercher évaluer sur la critique du marxisme de Sartre qui fait des différences méthodiques entre la philosophie de Marx et le marxisme. Selon cette critique de Sartre, la faute du marxisme après Marx, au lieu de découvrir une méthode euristique, conforme à la particularité structurelle du domaine de l’objet, le raisonnement directement et sans critique les pensées crées par la méthode euristique de Marx. Si on traite marxisme dans ce contexte, elle a à tomber dans un cercle vicieux, un crise. L’attitude que les philosophes postmodernes d’aujourd’hui montrent n’est pas autre chose de légitimer un tel cercle vicieux ou une crise.
Bu makale, Marx’ın felsefesiyle Marksizm arasında metodik farklar gören Sartre’ın Marksizm eleştirisi üzerine bir değerlendirme yapmaya çalışmaktadır. Sartre’ın bu eleştirisine göre, Marx sonrası marksizmin yanılgısı, buldurucu bir metot ortaya koymak yerine, Marx’ın buldurucu metodu aracılığıyla ortaya koyduğu düşüncelerini eleştirmeksizin nesne alanının yapısal özelliğine uydurmaktır. Marksizm bu açıdan ele alındığında, nesnesini yitirmiş bir anlayış olarak marksizmin sonuçta bir kısır döngü, bir bunalımın içine girmesi kaçınılmaz olacaktır. Bugünün postmodern filozoflarının ortaya koydukları tavır böylesi bir döngüyü ya da bunalımı meşrulaştırma çabalarından başka bir şey değildir.
URI: http://hdl.handle.net/11452/10866
ISSN: 2645-8950
Appears in Collections:2009 Güz Sayı 13

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
13_2.pdf62.84 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons