Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10848
Title: İlköğretim ve lise öğrencilerinin AIDS’e ilişkin bilgilerinin değerlendirilmesi
Other Titles: Evaluation of primary and high school students’ knowledge about AIDS
Authors: Yılmaz, Aysun Çaltık
Başkan, Sevgi
Keywords: AIDS
Anket
Öğrenci
Questionnaire
Students
Issue Date: 13-Feb-2014
Publisher: Uludağ Üniversitesi
Citation: Yılmaz, A. Ç. ve Başkan, S. (2014). "İlköğretim ve lise öğrencilerinin AIDS’e ilişkin bilgilerinin değerlendirilmesi". Güncel Pediatri, 12(1), 9-15.
Abstract: Giriş: İlköğretim ve lise öğrencilerinin AIDS hakkındaki bilgi düzeylerinin yaş, sosyal ve ekonomik özellikler ile bu konuda yapılan eğitimden gördükleri yarar açısından karşılaştırmaktır. Gereç ve Yöntem: ÇalışmaAnkara iline bağlıAbidinpaşa ve Çankaya ilçelerinden seçilen okullarda yürütüldü. Öğrencilerin sahip olduğu ekonomik imkanlar ile ebeveyn eğitim durumları bir anketle sorgulandı.AIDS bulaşma yolları ve korunma hakkında bilgilerini değerlendirmek amacıyla bu konuda yapılan eğitimden önce ve sonra anket uygulandı. Sonuçlar iki grup arasında ‘Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), Windows 11.5 programı ile değerlendirildi. Bulgular: İlköğretimden 180 öğrenci, liseden 202 öğrenci ile toplam çalışmaya katılan öğrenci sayısı 382 olarak belirlendi. İki ilçe arasında baba eğitimi ve gelir düzeyi ile ilgili farklılık saptandı. Öğrencilerin çoğunluğunun AIDS hastalığının bulaşıcıolduğunuvebağışıklıksisteminietkilediğinibildiğigörüldü.Ancakbulaşma yollarıyla ilgili yanlış bilgi ve tutum içinde oldukları saptandı. Öğrencilerin AIDS hakkında bilgi aldıkları kaynakları giderek azalan sıklıkta sırasıyla; televizyon, gazete, anne-baba, öğretmen, kitaplar, sağlık çalışanları, internet ve en son olarak arkadaşlar olarak sıraladıkları görüldü. Öğrencilerin büyük ilgi duyduğu internetin AIDS gibi hastalıkları araştırmak için tercih edilmediği dikkati çekti. En önemli bilgi kaynağının televizyon olduğu görüldü. Sonuç: Öğrencilerin öncelikle gerçek anlamda bir cinsel eğitime, beraberinde AIDS ve diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar ile ilgili sağlıklı bilgilendirme çalışmalarına ihtiyaçları olduğu düşüncesine ulaşılmıştır.
Introduction: The aim of this study was to compare primary and high school students’ knowledge about AIDS according to the parameters of age, social and economical statuses and benefit from education about AIDS disease. Materials and Methods: Samples of the study was chosen from primary and high schools of two towns of Ankara: Abidinpaşa and Çankaya. Economic opportunities of the students and education levels of their parents were evaluated with a questionnaire. The data was collected before and after the education about the way of transmission of AIDS. Results were evaluated by ‘Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), Windows 11.5. Results: Total number of participants was 382, of which 180 were primary school students and 202 were high school students. Statistical difference was observed between the two towns regarding the education and income level of the father. Most of the students were aware of the fact that the disease is contagious and that it affects the immunology system. However, we determined that behavior and attitude about the way of transmission of AIDS were not appropriate. Students’ source of information about AIDS ranged (in descending frequency) as follows: television, newspaper, parents, teachers, books, medical experts, internet and friends. It was remarkable that the highly attractive internet is not a means of research for students. Television was preferred as the most important source of information. Conclusions: We concluded that students need primarily a sexual education and then education about the sexually transmitted diseases, primarily AIDS, for the preservation of general public health.
URI: https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/903953
http://hdl.handle.net/11452/10848
ISSN: 1304-9054
1308-6308
Appears in Collections:2014 Cilt 12 Sayı 1

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
12_1_2.PDF289.21 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons