Please use this identifier to cite or link to this item: http://hdl.handle.net/11452/10839
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÜnver, Seher-
dc.contributor.authorYıldırım, Meltem-
dc.date.accessioned2020-05-24T14:39:00Z-
dc.date.available2020-05-24T14:39:00Z-
dc.date.issued2013-09-13-
dc.identifier.citationÜnver, S. ve Yıldırım, M. (2013). "Cerrahi girişim sürecinde çocuk hastaya yaklaşım". Güncel Pediatri, 11(3), 128-133.tr_TR
dc.identifier.issn1304-9054-
dc.identifier.issn1308-6308-
dc.identifier.urihttps://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/904063-
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11452/10839-
dc.description.abstractÇocuklarda cerrahi süreç, kendileri ve aileleri için genelde hoş olmayan ve zor deneyimleri içermektedir. Bu süreçteki çocuk, anksiyete ve stresi oldukça yoğun yaşar. Diğer taraftan çocuk hastalar, ameliyat sürecine doğrudan etki eden oldukça karmaşık konuma sahiptir. Çünkü çocuk hastanın bakımı sadece rutin cerrahi bakım prosedürünü ve ameliyathanedeki hasta bakımını içermez. Bunların yanı sıra, çocuk hava yolunu, anatomi ve fizyolojisini, çocuk gelişimini bilmeyi, çocuk ile ailenin bakımını üstlenebilmeyi gerektirir. Bu derleme, cerrahide çocuk hastalara ilişkin göz önünde bulundurulması gereken farklılıkları ve ameliyat süresince dikkate alınması gereken bakımları sunmak amacıyla hazırlanmıştır.tr_TR
dc.description.abstractA child’s surgical period usually contains unpleasant and difficult experiences, for the child and the parents. The child in this period experiences greater anxiety and distress. On the other hand, pediatric patients have complex states that directly effects their perioperative care during. Because their perioperative care includes not only the knowledge of general surgical procedure and care of a patient in the operating room. It also includes the specific understanding of a child’s airway, anatomy and physiology, the understanding of child development and care of the child and family. This review is prepared to present these differences of the pediatric surgical patients and the care during their perioperative period.en_US
dc.language.isotrtr_TR
dc.publisherUludağ Üniversitesitr_TR
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.rightsAtıf 4.0 Uluslararasıtr_TR
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by/4.0/*
dc.subjectCerrahtr_TR
dc.subjectÇocuktr_TR
dc.subjectPerioperatif bakımtr_TR
dc.subjectSurgeryen_US
dc.subjectPediatricen_US
dc.subjectPerioperative careen_US
dc.titleCerrahi girişim sürecinde çocuk hastaya yaklaşımtr_TR
dc.title.alternativeApproach to pediatric patients during surgical interventionsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.relation.publicationcategoryMakale - Uluslararası Hakemli Dergitr_TR
dc.identifier.startpage128tr_TR
dc.identifier.endpage133tr_TR
dc.identifier.volume11tr_TR
dc.identifier.issue3tr_TR
dc.relation.journalGüncel Pediatri / The Journal of Current Pediatricstr_TR
Appears in Collections:2013 Cilt 11 Sayı 3

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
11_3_6.PDF78.66 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open


This item is licensed under a Creative Commons License Creative Commons